Quảng Nam:

Rà soát các dự án xây xong cầu nhưng chưa hoàn thành đường dẫn

THU HOÀI

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có chỉ đạo liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cầu nhưng chậm hoàn thành đường dẫn.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn giao các Sở liên quan, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông cùng UBND các địa phương liên quan rà soát báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu nhưng chậm hoàn thành đường dẫn.

Rà soát các dự án xây xong cầu nhưng chưa hoàn thành đường dẫn - ảnh 1

Cầu Thanh Nam, TP Hội An chưa hoàn thiện đường dẫn do vướng mặt bằng

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát các dự án đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ và đường dẫn.

Trong đó, báo cáo cụ thể các trường hợp cầu đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành đường dẫn nên chưa thể đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư để tập trung phối hợp, khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

 Đồng thời, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất giải pháp, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong thời gian đến; gửi Sở GTVT trước ngày 22.5.2024 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh thông qua, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Trong đó, tập trung các công trình liên quan các cầu như: cầu Tam Giang; cầu Tam Tiến, huyện Núi Thành; cầu Sông Ngang (huyện Núi Thành); cầu Thanh Nam (TP Hội An); cầu Tây An 1 và Tây An 2 (huyện Duy Xuyên); cầu Trà Đình (huyện Quế Sơn); cầu trên tuyến ĐH14 bắc qua sông Vĩnh Điện, từ xã Điện An đi xã Điện Minh; cầu trên Đường ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện, từ xã Điện Thắng Bắc qua phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn);….

Giao Sở TN-MT đánh giá tình hình thực hiện các thủ tục khai thác và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng thông thường, nhất là đất san lấp phục vụ các công trình giao thông, đề xuất các giải pháp giải quyết việc khan hiếm vật liệu xây dựng hiện nay để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án.

Thường xuyên phối hợp, theo dõi, hướng dẫn các địa phương liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc