Dồn sức xây dựng NTM ở miền núi Quảng Ngãi

Dồn sức xây dựng NTM ở miền núi Quảng Ngãi

VHO - Bước vào chặng đường “nước rút” xây dựng nông thôn mới (NTM) theo quy định giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương ở miền núi Quảng Ngãi đang dồn sức xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn bằng cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp.