Khẩn trương triển khai và bổ sung các biện pháp an toàn

Về bài “Nguy cơ mất an toàn tại các bãi biển tự phát ở Thanh Hóa”: Khẩn trương triển khai và bổ sung các biện pháp an toàn

VHO - Liên quan đến bài Nguy cơ mất an toàn tại các bãi biển tự phát ở Thanh Hoá (Báo Văn Hóa điện tử, ngày 3.5), sau đề nghị của Sở TT&TT Thanh Hóa tại văn bản số 1004/STTTT - TTBCXB ngày 4.5, mới đây, UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã có báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin Báo Văn Hóa phản ánh.