Lâm Đồng ra mắt mô hình sinh hoạt văn hóa cồng chiêng

THÀNH KHIÊM

VHO - Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND TP Đà Lạt vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình sinh hoạt văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc K’Ho Cil tại Làng K’Ho Cil, xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Lâm Đồng ra mắt mô hình sinh hoạt văn hóa cồng chiêng - ảnh 1

 Các thành viên trình diễn những điệu múa xoang, đánh cồng chiêng tại buổi ra mắt

Mô hình được thực hiện bằng nguồn vốn Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh trước nguy cơ bị mai một, hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới tạo nguồn thu nhập cho người dân tại địa phương.

Mô hình hoạt động dựa trên nòng cốt là thanh niên nam nữ, học sinh, sinh viên con em người K’Ho Cil sống trên địa bàn xã Tà Nung. Cũng tại buổi ra mắt, ngành chức năng địa phương đã tiến hành trao tặng trang phục và cồng chiêng truyền thống cho các thành viên của mô hình.