Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức VHTT cho công chức cấp xã, cấp huyện

NHƯ ĐỒNG

VHO – Sáng 24.5, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Tọa đàm đề tài khoa học cấp bộ: Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện.

Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức VHTT cho công chức cấp xã, cấp huyện - ảnh 1
Quang cảnh buổi tọa đàm

Tham gia có đại diện lãnh đạo Sở, cán bộ các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, cán bộ Phòng VHTT và cán bộ công chức VHXH cấp xã trên địa bàn.

Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay, do TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn.

Với chủ đề trọng tâm của buổi tọa đàm là thực trạng, kinh nghiệm tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao ở các địa phương, thực trạng tình hình đội ngũ công chức văn hóa và thể thao cấp huyện, xã, thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã, cấp huyện.

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, đội ngũ làm cán bộ, công chức làm nhiệm vụ văn hóa, thể thao ở cấp tỉnh điều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, riêng cán bộ, công chức ở cấp xã trên địa bàn tỉnh phần lớn có trình độ cao đẳng trở lên. Tuy nhiên, số công chức phụ trách mảng văn hóa, thể thao ở cấp xã đa phần làm việc không đúng với trình độ chuyên môn được đào tạo.

Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức VHTT cho công chức cấp xã, cấp huyện - ảnh 2
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng phát biểu

Toàn tỉnh có 51 cán bộ, công chức cấp huyện, tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao; 186 Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa – Xã hội (trong đó 173 Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa – Xã hội cấp xã, 13 Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa – Xã hội cấp huyện); 173 công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến như thực tế hiện nay công tác đào tạo cán bộ văn hóa, thể thao của tỉnh còn nhiều bất cập, năng lực của một bộ phận cán bộ văn hóa, thể thao còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của văn hóa chưa đồng bộ, văn hóa phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh, chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế.

Chế độ chính sách cho những người làm công tác văn hóa, thể thao thuộc các khu vực đặc biệt như khu vực đông công nhân, khu vực kinh tế còn khó khăn còn hạn chế, chưa tạo ra hiệu quả cao, động lực kích thích sự phát triển ở những khu vực này. Nhiều cán bộ văn hóa, thể thao không thể gắn bó lâu dài trong ngành vì chế độ chính sách không đủ trang trải nhu cầu thực tiễn…

Một số đề xuất, kiến nghị như cần có chính sách quy định chuyên ngành phù hợp với đội ngũ làm công tác văn hóa thể thao nhất là đối với đội ngũ công chức văn hóa xã hội cấp xã, vì hiện nay trên địa bàn tỉnh hầu hết đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao không có chuyên môn về văn hóa, thể thao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao các cấp về quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao…

Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức VHTT cho công chức cấp xã, cấp huyện - ảnh 3

TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu

Điều tra thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay, nhằm làm cơ sở thực tiễn cho nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, biên soạn Sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới.