Bắc Kạn:

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Q.VY

VHO - Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, Sở VHTTDL Bắc Kạn tổ chức tọa đàm “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” nhằm triển khai hiệu quả công tác gia đình, gìn giữ những chuẩn mực đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam trên địa bàn.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh - ảnh 1

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc Bắc Kạn, tạo điều kiện cho các gia đình được sinh hoạt, được sinh sống trong một môi trường ngày càng tốt hơn.

 Công tác tuyên truyền, vận động luôn được duy trì đã đưa thông tin đến từng hộ gia đình về các chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề xây dựng gia đình, đặc biệt là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới. Nhận thức của nhân dân, cộng đồng và chính quyền các cấp về công tác gia đình đã có chuyển biến tích cực. Mọi hành vi bạo lực gia đình đều bị lên án và xử lý kịp thời.

 Cùng với đó là sự ra đời và hoạt động hiệu quả của các mô hình, trong đó có thể kể đến việc nhân rộng các mô hình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện nhân rộng được 29 mô hình theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL.

 Trong đó có 145 CLB gia đình phát triển bền vững và 145 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Góc tư vấn về giới và gia đình được duy trì bằng hai hình thức là tư vấn trực tiếp và tư vấn qua điện thoại. Bên cạnh đó là duy trì hoạt động của gần 300 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và gần 300 mô hình, loại hình câu lạc bộ thu hút gần 11.000 thành viên hội viên hội phụ nữ tham gia.

 Thông qua các hoạt động hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình, các hoạt động tổ chức thường niên hằng năm đã được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kịp thời can thiệp, xử lý các vụ việc về bạo lực gia đình, tuyên truyền, vận động mọi người cùng làm tốt công tác gia đình; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ gia đình, phương pháp chăm sóc, giáo dục con cái, cách ứng xử trong gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình...

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn triển khai Tháng hành động với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” mang nhiều ý nghĩa quan trọng và có tác động sâu rộng đến nhận thức, hành động của cộng đồng. “Chấm dứt bạo lực” nhấn mạnh vào sự cần thiết và cấp bách của việc loại bỏ hoàn toàn bạo lực gia đình, bởi bạo lực gia đình không chỉ gây ra những tổn thương vật chất và tinh thần cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến cả cộng đồng và xã hội. “Vun đắp yêu thương” đề cao giá trị của tình yêu và sự tôn trọng, sự quan tâm lẫn nhau trong các mối quan hệ gia đình.

 Chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” là sự kết hợp tạo ra một giải pháp bền vững và toàn diện. Khi các mối quan hệ gia đình được xây dựng trên cơ sở yêu thương và tôn trọng, nguy cơ xảy ra bạo lực sẽ giảm thiểu đáng kể và chỉ khi bạo lực được loại bỏ, tình yêu thương được vun đắp, mới có thể xây dựng một xã hội thực sự an toàn và hạnh phúc.

 Để “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từng thành viên trong các gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn phải tôn trọng, nâng niu những giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam, cùng có ý thức vun vén, xây dựng mái ấm gia đình trở thành một pháo đài hạnh phúc, đủ sức tự vệ, không để các tệ nạn xã hội và lối sống thực dụng thâm nhập vào nếp sống gia đình.