Truyền thông quảng bá “35 trip Du lịch Quảng Bình”

TÂN BÌNH

VHO - Chương trình “35 trip Du lịch Quảng Bình” là 35 sản phẩm truyền thông giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của du lịch; về con người, vùng đất, văn hóa, ẩm thực Quảng Bình trên các nền tảng số do Sở Du lịch Quảng Bình quản lý, vận hành.

Truyền thông quảng bá “35 trip Du lịch Quảng Bình” - ảnh 1
Hình ảnh động Phong Nha được giới thiệu tại trip 2 "những hang động nổi tiếng Quảng Bình"

Sở Du lịch Quảng Bình vừa có công văn gửi các các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp du lịch phối hợp truyền thông chương trình “35 trip Du lịch Quảng Bình” (35 chuyến đi, cuộc du ngoạn của du lịch Quảng Bình).

Theo đó, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế và sự phát triển du lịch Quảng Bình; xây dựng và phát huy “mỗi người dân là một hướng dẫn viên/ đại sứ du lịch”, Sở Du lịch Quảng Bình đã triển khai Chương trình “35 trip Du lịch Quảng Bình”.

Truyền thông quảng bá “35 trip Du lịch Quảng Bình” - ảnh 2

Hình ảnh hang động ở Quảng Bình được giới thiệu trên Fanpage Quangbinh Tourism

“35 trip Du lịch Quảng Bình” là 35 sản phẩm truyền thông giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình; các định hướng phát triển du lịch của tỉnh; sản phẩm du lịch và các điểm đến Du lịch Quảng Bình; giới thiệu con người, vùng đất, văn hóa, ẩm thực Quảng Bình trên các nền tảng số do Sở Du lịch Quảng Bình quản lý, vận hành.

Để tạo sức lan tỏa của chương trình, trong khoảng thời gian từ ngày 10.6 – đến 15.7.2024, Sở Du lịch Quảng Bình đề nghị các sở, ban ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch phối hợp giới thiệu đến cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân về các trang thông tin, website, fanpage, zalo do Sở Du lịch Quảng Bình quản lý, vận hành để tương tác, chia sẻ các bài viết tại các địa chỉ:

Website: https://quangbinhtourism.gov.vn/; https://quangbinhtourism.vn/;

Fanpage: https://www.facebook.com/quangbinhtourism;

Zalo OA: Visit Quang Binh.