Ninh Thuận:

Huyện Ninh Hải chú trọng chính sách tín dụng, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn sản xuất

XUÂN HƯỚNG

VHO - Nhiều năm qua, huyện Ninh Hải luôn quan tâm, hỗ trợ hộ ngheo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ... Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thu nhập ngày càng đảm bảo, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huyện Ninh Hải chú trọng chính sách tín dụng, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn sản xuất - ảnh 1
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Hải tạo điều kiện cho các hộ dân khó khăn vay vốn ưu đãi, phát triển kinh tế

Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Hải cho biết: Tính từ ngày 1.1.2022 – 30.4.2024, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tạo điều kiện cho các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vay giải quyết việc làm, người chấp hành xong án phạt vay vốn ưu đãi với tổng số vốn vay: 353,207 tỉ đồng.

Trong đó, hộ nghèo vay: 12,310 tỉ đồng; hộ cận nghèo vay: 18,502 tỉ đồng; hộ mới thoát nghèo vay: 200,484 tỉ đồng; hộ vay giải quyết việc làm: 121,101 tỉ đồng; người chấp hành xong án phat vay: 810 triệu đồng.

Từ nguồn vốn vay nêu trên, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...đã tập trung đầu tư vào chăn nuôi, trông trọt, kinh doanh dịch vụ...phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo.

Song song với việc cho vay vốn ưu đãi, giai đoạn 2021-2023, huyện Ninh Hải đã giải ngân hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tổng số tiền hơn 11,2 tỉ đồng từ ngân sách Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và từ ngân sách huyện đối ứng.

Cụ thể, năm 2021, đã giải ngân 247 triệu đồng (Ngân sách Trung ương); năm 2022, giải ngân hơn 2, 984 tỉ đồng (Ngân sách Trung ương 2,942 tỉ đồng, ngân sách huyện đối ứng 41,43 triệu đồng); năm 2023, giải ngân 8,049 tỉ đồng (ngân sách Trung ương là 7,312 tỉ đồng, ngân sách huyện đối ứng 1, 097 tỉ đồng).

Theo Phòng LĐ,TB&XH huyện Ninh Hải: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo huyện Ninh Hải đã tập trung phát triển chăn nuôi bò, dê hiệu quả. Cho đến nay, đàn bò, dê đã phát triển khá tốt và tiếp tục được nhân rộng.

Huyện Ninh Hải chú trọng chính sách tín dụng, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn sản xuất - ảnh 2
Nhiều hộ dân được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất nông nghiệp để thoát nghèo

 Tại báo cáo số 536/BC-HU ngày 6.5.2024, ông Phan Tấn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải cho biết: Phát triển kinh tế gắn với tạo sinh kế việc làm thu nhập và giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt của Đảng bộ huyện Ninh Hải, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong quá trình thực hiện xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Hải.

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Huyện ủy đã tích cực chủ động triển khai đồng bộ nhiều nội dung và giải pháp thích hợp trong từng giai đoạn và cho đến hiện nay, một số thành tích đạt được nổi bật trên các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng trong công nghiệp xây dựng và dịch vụ (chiếm 39,31% cơ cấu nền kinh tế), Nông lâm nghiệp và thuỷ sản (chiếm 27,56% cơ cấu nền kinh tế), thương mại-dịch vụ (chiếm 33,13% cơ cấu nền kinh tế); giao thông được quan tâm đầu tư.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ, các sản phẩm OCOP được quan tâm thực hiện tốt với 32 sản phẩm, nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Lĩnh văn văn hóa chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều biện pháp giảm nghèo thông qua các chương trình tín dụng chính sách được áp dụng triển khai có hiệu quả.

Từ đó, đời sống, vật chất của Nhân dân được nâng cao; toàn huyện có 08/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 06/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được đẩy mạnh.

Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được huyện quan tâm chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đến cuối năm 2023 huyện Ninh Hải có 704 hộ nghèo, tỷ lệ 2,34%, giảm 1,94% so với năm 2014 (-369 hộ); hộ cận nghèo là 1.047 hộ cận nghèo chiếm 3,47%/tổng số hộ dân, giảm 3,48% so với năm 2014 (- 596 hộ). Mục tiêu năm 2024, toàn huyện thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,9%.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và các chính sách tín dụng đặc thù của địa phương đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội mà Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang thực hiện, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.