Ninh Thuận:

Huyện Ninh Hải tăng cường thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững

XUÂN HƯỚNG

VHO - Những năm qua, huyện Ninh Hải luôn chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình) đến các hộ nghèo, cận nghèo và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Nhờ đó, các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận Chương trình thuận lợi, nhiều hộ dân nhanh chóng vươn lên thoát nghèo.

Huyện Ninh Hải tăng cường thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững - ảnh 1
Huyện Ninh Hải luôn chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về công tác giảm nghèo

 Theo báo cáo phòng VHTT huyện Ninh Hải: Thời gian qua phòng VHTT phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, trẻ em; nhất là tuyên truyền sâu rộng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, chỉ tính riêng năm 2023, tổng thời lượng tuyên truyền trên đài phát thanh huyện là 114.252 giờ, trong đó: Trung tâm VHTT&TT huyện 800 giờ, xã Nhơn Hái: 13.500 giờ, xã Xuân Hải: 16.200 giờ, xã Phương Hải: 15.600; xã Thanh Hải: 12.600 giờ; xã Tân Hải: 19.300 giờ, xã Vĩnh Hải: 8.100 gió, thị trấn Khánh Hải: 5.832 giờ; xã Hộ Hải: 11.520 giờ, xã Trì Hải: 10.800 giờ. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được ưu tiên thực hiện thường xuyên đến nhân dân trong toàn huyện.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ đời sống tinh thần nhân dân như: Hội trại, trò chơi dân gian, nhảy bao bố, kéo co, hội thi nấu ăn, Giải tennis, giải Cờ tướng Trạng cở Đất Việt năm 2023; giải Cúp Vô địch Cờ tướng úp năm 2023-2024; giải bóng chuyên tỉnh Ninh Thuận năm 2023...

Trao đổi với Văn Hóa, bà Bùi Thị Ngọc Hạnh, Trưởng phòng VHTT huyện Ninh Hải cho biết: Hiện nay, UBND huyên giao Phòng VHTT chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cho các xã trên địa bàn huyện. Đến nay, 09/09 xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hải đều có đài phát thanh và 01 đài truyền thanh của cấp huyện; 50/50 thôn, khu phố có hệ thống phát thanh.

Huyện Ninh Hải tăng cường thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững - ảnh 2
Tuyên truyền về kỹ thuật nuôi dê đến các hộ dân tốt mà đàn dê tại huyện Ninh Hải phát triển nhanh, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo

 Theo bà Hạnh, nhằm thúc đẩy công tác giảm nghèo triển khai rộng khắp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, trong nhân dân, Phòng VHTT đang tích cực phối hợp các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương, cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo; các mô hình giảm nghèo sáng tạo, hiệu quả.

Mục tiêu cơ bản Dự án 6 là: Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; đảm bảo 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền thanh...

Bên cạnh đó, Dự án 6 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Hiện nay, địa phương đang xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo.

Tổ chức truyền thông tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.

 Tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở; phát triển hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hạnh, mục tiêu lớn nhất của Dự án 6 là: Đổi mới, thúc đẩy hiệu quả, chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.