Ninh Thuận:

Công tác giảm nghèo của huyện Ninh Hải đạt nhiều kết quả nổi bật

XUÂN HƯỚNG

VHO - Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, công tác giảm nghèo của huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) giai đoạn 2021-2023 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 4,89% xuống còn 2,34% vào cuối năm 2023.

Công tác giảm nghèo của huyện Ninh Hải đạt nhiều kết quả nổi bật  - ảnh 1
Khai giảng lớp đào tào nghề cho con em đồng bào dân tộc thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

 Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn phân bổ cho Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện là hơn 11,2 tỉ đồng. Cụ thể năm 2021 có 247 triệu đồng (Ngân sách Trung ương); năm 2022 có hơn 2, 984 tỉ đồng (Ngân sách Trung ương 2,942 tỉ đồng, ngân sách huyện đối ứng 41,43 triệu đồng); năm 2023 có 8,049 tỉ đồng (ngân sách Trung ương là 7,312 tỉ đồng, ngân sách huyện đối ứng 1, 097 tỉ đồng).

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ của các dự án, tiểu dự án nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, UBND huyện Ninh Hải đã thẩm định và phê duyệt gần 30 dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6,255 tỉ đồng, tổng số đối tượng được hỗ trợ gần 300 hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; với mục tiêu khi thực hiện dự án các hộ sẽ tăng thêm thu nhập cho gia đình, sau khi dự án kết thúc 100% số hộ tham gia đều thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Bên cạnh đó, toàn huyện Ninh Hải đã mở được 15 lớp đào tạo nghề cho hơn 500 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo như: Nghiệp vụ bếp, Nhân giống lúa, Kỹ thuật trồng nấm,... thông qua các lớp đào tạo nghề nhằm giúp người lao động trang bị kiến thức, nâng cao về nhận thức và trình độ, giúp cho người học có kỹ năng cơ bản, biết áp dụng các phương pháp, quy trình và kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, cũng như tìm được việc làm phù hợp, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Các ngành chức năng huyện đã phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị tư vấn tổ chức hơn 45 Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn, thu hút hơn 3.000 lượt người lao động tham dự (trong đó có gần 1.600 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo); đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền bằng tờ rơi (2.500 tờ), lắp đặt 02 panô, hơn 30 băng rôn,… thông qua đó, tăng cường các thông tin tuyên truyền về thị trường lao động nhằm giúp người lao động tìm kiếm được việc làm trong và ngoài tỉnh, tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững.

Công tác giảm nghèo của huyện Ninh Hải đạt nhiều kết quả nổi bật  - ảnh 2
Trao chứng nhận đào tạo nghề lao động nông thôn cho các học viên

Trong năm 2023, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin 22.400 người lao động trên địa bàn huyện. Tổ chức 13 cuộc đối thoại chính sách giảm nghèo cấp xã cho gần 1.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và cộng đồng, thông qua đó nhằm làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và cộng đồng dân cư, đặc biệt là người dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách, chương trình của Nhà nước đang thực hiện đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và giúp cho các cơ quan đang thực hiện chính sách nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo và những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện để từ đó điều chỉnh và thực hiện chính sách được hiệu quả hơn.

Kết quả rà soát chính thức hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023: Toàn huyện còn 704 hộ, tỷ lệ 2,34%; so với kết quả rà soát năm 2022, giảm 359 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm 1,1%; so với chỉ tiêu huyện giao năm 2023 đạt 110% (chỉ tiêu giao là 1%); so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2023 đạt 137,5% (chỉ tiêu giao là 0,8%). Hộ cận nghèo là 1.047 hộ, tỷ lệ 3,47%; giảm 242 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm 0,7% so với hộ cận nghèo năm 2022.

Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch UBND Huyện Ninh Hải cho biết: Công tác giảm nghèo đạt được kết quả đáng mừng như trên là có sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự chung tay góp sức các ngành, đơn vị, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo ông Trần Minh Thái, năm 2024, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Tập trung triển khai hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo nông nghiệp, phi nông nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho người nghèo, góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo gắn với tạo việc làm, sinh kế tăng thu nhập.

Nâng cao năng lực đội ngũ làm giảm nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở. Kịp thời giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.