Bảo tồn nghề thủ công truyền thống đồng bào Khmer ở Trà Vinh

QUỲNH VY

VHO - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1536 /QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng Sông Cửu Long tại Trà Vinh.

Bảo tồn nghề thủ công truyền thống đồng bào Khmer ở Trà Vinh - ảnh 1

Ảnh minh họa

Đây là hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả Dự án số 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nghề thủ công truyền thống trong đồng bào nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các giá trị văn hóa của nghề thủ công truyền thống, động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Theo đó, trong Quý III/2024, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức tập huấn, truyền dạy nghề thủ công truyền thống chế tác nhạc cụ đàn cò của đồng bào Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Hoạt động này góp phần truyền dạy, bảo tồn tri thức dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vai trò của nghề thủ công truyền thống trong phát huy thế mạnh địa phương, thu hút nguồn vốn đầu tư; phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, góp phần phát triển văn hoá, du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long...

Cụ thể, lớp truyền dạy có sự tham gia của 65 học viên là đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại tỉnh Trà Vinh dưới sự hướng dẫn, đào tạo của 5 nghệ nhân dân tộc Khmer, chủ thể văn hóa nắm giữ nghề nghề chế tác nhạc cụ đàn cò của đồng bào Khmer.

Các học viên tham gia sẽ được các chuyên gia, nghệ nhân phổ biến về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ hiện nay, thực trạng nghề thủ công truyền thống và vai trò của nghệ nhân trong công tác bảo tồn, truyền dạy nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer hiện nay tại tỉnh Trà Vinh. Tiếp đó là phổ biến về ý nghĩa của nhạc cụ đàn cò trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, quy trình và kỹ thuật chế tác nhạc cụ đàn cò của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

Nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc Khmer và Chăm ở Trà Vinh là di sản văn hóa quý báu, được hình thành, phát triển và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Đây là nét văn hóa độc đáo, riêng có của đồng bào, góp phần tạo nên bức tranh đa màu, đa sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng nói chung.

 Việc tổ chức lớp tập huấn truyền dạy, bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh các nghề thủ công truyền thống đang bị mai một trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đây là dịp các nghệ nhân, học viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của nghề thủ công truyền thống các dân tộc Khmer, từ đó có giải pháp khoa học, đồng bộ trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, từng bước tạo thành sản phẩm du lịch cộng đồng thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Trà Vinh.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu việc tổ chức truyền dạy, bảo tồn các tri thức dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số về vai trò của nghề thủ công truyền thống trong việc phát huy thế mạnh của địa phương và thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước thông qua việc bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống, lồng ghép vào kế hoạch phát triển văn hoá, du lịch vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Việc tập huấn và truyền dạy nhằm nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống “Chế tác nhạc cụ đàn cò của đồng bào Khmer tại tỉnh Trà Vinh” phải đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời lượng, nội dung chương trình hợp lý, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.