Nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo trên địa bàn Điện Biên

MỘC TRÀ

VHO - UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần nâng cao hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý thông thoáng cho hoạt động quảng cáo phát triển trên địa bàn Điện Biên.

Nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo trên địa bàn Điện Biên - ảnh 1

Việc phê duyệt quy hoạch góp phần tạo cơ sở pháp lý thông thoáng cho hoạt động quảng cáo phát triển trên địa bàn Điện Biên

Việc phê duyệt quy hoạch sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thông tin trên địa bàn Điện Biên về lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lập lại trật tự, tạo cảnh quan đẹp cho đô thị và nông thôn, thông tin phản ánh kịp thời, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân.

Mục tiêu xây dựng hệ thống phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời phù hợp với quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền và quảng cáo ngoài trời.

Theo đó, quy hoạch đã rà soát 100% các vị trí bảng tấm lớn, các bảng tấm nhỏ…Khảo sát và bổ sung vị trí tại 100% các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các khu đô thị.

Xác định chi tiết và đặc biệt là số hóa dữ liệu quy hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin định vị toàn cầu (GPS) quản lý 100% các vị trí quy hoạch về địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các phương tiện quảng cáo trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; trong nội thành, nội thị.

Dự kiến diện tích sử dụng đất cho các vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài trời trong quy hoạch theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch. Đề xuất các loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

Để thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Điện Biên đạt hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh Điện Biên đã phân kỳ thực hiện quy hoạch thành 3 giai đoạn. 

C th, giai đoạn 1: Khắc phục hiện trạng từ khi quy hoạch được phê duyệt đến năm 2026. Giai đoạn 2: Thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Giai đoạn 3: Hoàn thiện và định hướng thời kỳ tiếp theo từ năm 2028 đến năm 2030.

Quy hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể đến năm 2035 đối với các loại hình phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội, kết hợp quảng cáo thương mại, hệ thống quảng cáo thương mại và đề xuất lập mới, điều chỉnh quy hoạch.