Lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

VHO - Sáng ngày 12.4.2024 tại TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 1

Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) chủ trì Hội thảo

Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Ninh Thị Thu Hương, thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ Biên tập; Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) Phạm Cao Thái, thành viên Ban soạn thảo, Phó Tổ trưởng Tổ biên tập; Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Nguyễn Quốc Huy, Tổ phó Tổ biên tập dự án Luật chủ trì Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo có đại diện Văn phòng Chính phủ, một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội quảng cáo Việt Nam và các chi hội thành viên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội Quảng cáo Hà Nội; các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 2

Toàn cảnh Hội thảo

 Các ý kiến tại Hội thảo tập trung vào việc cần quy định rõ ràng hơn trong quy định của Luật để cụ thể những chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích hoạt động quảng cáo phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp; việc sửa đổi, bổ sung thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng- rôn, màn hình chuyên quảng cáo để có giải pháp quản lý quản lý nhà nước phù hợp; cách thức xây dựng, triển khai thực hiện đối với quy hoạch quảng cáo ngoài trời; nội dung, điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đặc biệt; hoạt động quảng cáo của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có ảnh hưởng; các quy định nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

Lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 3

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương phát biểu tại Hội thảo

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn sự tích cực của các đại biểu trong việc nghiên cứu, góp ý kiến cho Dự án Luật để Hội thảo đạt mục đích, yêu cầu đặt ra; đồng thời tổng hợp và định hướng tiếp thu các ý kiến góp ý.

Lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 4

Lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 5

Hội thảo thu hút nhiều ý kiến góp ý sát thực tiễn

 Sau Hội thảo sắp tới được tổ chức vào ngày 26.4 tại TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Tổ Biên tập sẽ nghiêm túc tổng hợp tất cả các ý kiến, báo cáo Ban soạn thảo, sau đó họp Tổ biên tập để chỉnh sửa trực tiếp vào các nội dung tại Dự thảo Luật nhằm đảm bảo sự thống nhất, khả thi, điều chỉnh toàn diện những vấn đề bất cập được đặt ra trong hoạt động quảng cáo hiện nay.

Dự án Luật sẽ trình Chính phủ vào tháng 6.2024; xin ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5.2025) Quốc hội thứ XIII.

VY NGÂN, ảnh: DUNG AN

Ý kiến bạn đọc