Tiếp tục rà soát, thảo luận chuyên sâu các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

VHO - Sáng 28.3.2024, Bộ VHTTDL tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Phó Trưởng ban thường trực đã chủ trì phiên họp.

Tiếp tục rà soát, thảo luận chuyên sâu các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 1

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì cuộc họp

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật; lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ VHTTDL; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ TTTT, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hiệp hội quảng cáo Việt Nam và các bộ, ngành liên quan...

Tiếp tục rà soát, thảo luận chuyên sâu các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 2

Siết quản lý hoạt động quảng cáo của nghệ sĩ, người nổi tiếng là nội dung được quan tâm tại dự luật quảng cáo sửa đổi, bổ sung

 Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý nội dung cơ bản của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, cụ thể về nội dung và hình thức quảng cáo trong đó bổ sung quy định về Hội đồng thẩm định, việc phê duyệt quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo theo ngành, lĩnh vực; yêu cầu về nội dung quảng cáo, điều kiện quảng cáo; quy định về quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới; quy định đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trong đó có hoạt động quảng cáo trên các phương tiện bảng, băng- rôn, màn hình chuyên quảng cáo, đoàn người thực hiện quảng cáo; nội dung, trách nhiệm xây dựng và thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương.

Tiếp tục rà soát, thảo luận chuyên sâu các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo - Anh 3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập trong quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu qua các ý kiến tham gia góp ý tại phiên họp; thường trực Tổ biên tập sẽ tiếp thu và tổng hợp trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu để xây dựng dự án Luật theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng chỉ đạo Tổ biên tập, cơ quan thường trực tiếp tục lấy ý kiến thông qua việc tổ chức các Hội nghị -Hội thảo; tổ chức họp Tổ biên tập với Bộ chuyên ngành để rà soát, thảo luận chuyên sâu đối với từng nội dung cần chỉnh sửa; tiếp tục tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo hồ sơ dự án Luật theo đúng tiến độ và đảm bảo tính thống nhất, khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật.

MỘC THANH

Ý kiến bạn đọc