TP.HCM: Tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc

VHO - Sở VHTT TP.HCM ban hành Công văn số 735/SVHTT-XDNSVHGĐ hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3.2024 với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”. Các nội dung tuyên truyền tập trung về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3.2024.

TP.HCM: Tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc - Anh 1

Chương trình tuyên dương các gia đình truyền thống, gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu tại TP.HCM

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình, tiến tới vì hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội.

Các nội dung tuyên truyền: Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3.2024. 

Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Theo Sở VHTT TP.HCM, việc tuyên truyền thực hiện thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử. Kết hợp với tuyên truyền trực quan bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng và khu dân cư.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể tổ chức và vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động gắn với các sự kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 3.2024.

Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Vinh danh các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền vững. Tổ chức triển lãm tranh, ảnh, sách chủ đề về gia đình hạnh phúc, tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức từ ngày 1-31.3.2024, trong đó, tập trung cao điểm các hoạt động từ ngày 10-20.3.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc