Tuần phim 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tại Điện Biên

VHO- Tuần phim thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) kéo dài đến ngày 3.3, giới thiệu đến đông đảo công chúng Điện Biên những bộ phim có đề tài về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam.

Tuần phim 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tại Điện Biên - Anh 1

Bộ phim Con đường có mặt trời được chiếu mở màn cho Tuần phim tại Điện Biên

Diễn ra từ nay đến ngày 3.3, Tuần lễ phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Điện Biên tổ chức là sự kiện văn hóa, chính trị được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam, thiết thực lan tỏa ý nghĩa của Hội nghị Văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giúp khán giả, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên thêm hiểu về tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Đồng thời bồi đắp thêm niềm tin và tình cảm yêu mến của cán bộ, Đảng viên, quân chúng và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đối với nền văn hóa mang tính cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã dày công vun đắp.

Thông qua các bộ phim trình chiếu như phim truyện (Bình minh đỏ; Cơn giông; Phượng cháy; Nhà tiên tri); phim tài liệu (Hồ Chí Minh, Năm 1946; Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn - Hồ Chí Minh, Năm 1946 phần 2); Văn hóa soi đường quốc dân đi; Chầu văn - âm hưởng linh thiêng; 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam); phim hoạt hình (Kỳ tích đầm Dạ Trạch; Đôi cánh kim cương). Đây chính là dịp để công chúng Điện Biên nhìn lại dấu mốc lịch sử năm 1943 và dòng chảy không ngừng của nền văn hóa dân tộc, tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam từ khởi nguồn Đề cương về văn hóa Việt Nam.p

Dịp này, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Điện Biên còn tổ chức các đội chiếu phim, chiếu bóng lưu động phục vụ tại các địa bàn cơ sở vùng sâu, vùng xa, các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn Điện Biên.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc