Quảng Bình: Triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

VHO - Triển lãm ảnh, sách do Sở VHTT Quảng Bình tổ chức là hoạt động góp phần tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam đến với quần chúng nhân dân ở trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 1

Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc Triển lãm

Ngày 14.4, tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình, Sở VHTT tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Triển lãm ảnh giới thiệu tới người xem 100 bức ảnh, được chia làm ba phần. Phần thứ nhất gồm có các bức ảnh giới thiệu sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam, những thành tựu trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Việt Nam và một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

Quảng Bình: Triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 2

Ban tổ chức và đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Phần thứ hai là ảnh về dấu ấn văn hóa nghệ thuật Quảng Bình trong sự nghiệp cách mạng cùng những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc. Phần thứ ba giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh của các tác giả Quảng Bình đạt giải cao trong các cuộc thi.

Trong khuôn khổ Triển lãm, ban tổ chức đã trưng bày trên 500 cuốn sách có nội dung viết về quan điểm, đường lối của Đảng, Bác Hồ về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam; Đề cương Văn hóa Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn; Dấu ấn văn hóa Quảng Bình trong tiến trình phát triển cùng văn hoá nước nhà.

Quảng Bình: Triển lãm ảnh, sách kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 3

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến hết ngày 25.5

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc