Quảng Bình: Biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

VHO - Chương trình văn nghệ kết hợp chiếu phim lưu động do Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình tổ chức đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Quảng Bình: Biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 1

Biểu diễn văn nghệ tại bản Khe Giữa, xã Ngân Thuỷ (Lệ Thuỷ, Quảng Bình)

Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình cho biết: Vào các buổi tối cuối tuần từ tháng 2 đến 4.2023, đơn vị đã phối hợp với các địa phương ở vùng cao, vùng biên giới tổ chức hơn 20 chương trình văn nghệ, chiếu phim lưu động tuyên truyền kỷ niệm “80 năm Đề cương về  văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023).

Theo ông Minh, để nâng cao công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, thời gian qua, Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Quảng Bình đã lồng ghép biểu diễn văn nghệ kết hợp chiếu phim lưu động để phục vụ nhân dân.

Quảng Bình: Biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 2

Chương trình lôi cuốn đông đảo người xem

Trước các buổi chiếu phim lưu động, Trung tâm đã tổ chức biểu diễn văn nghệ để lôi cuốn đông đảo người dân đến xem. Chương trình văn nghệ được đơn vị chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức, gồm có nhiều tiết mục hát, múa với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Cụ thể như: Miền Nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng, Cùng hành quân giữa mùa xuân, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Đất nước trọn niềm vui, Dáng đứng Việt Nam, Đôi dép Bác Hồ, Quảng Bình ngày mới…

Tiếp sau chương trình văn nghệ, đội chiếu bóng lưu động của đơn vị sẽ trình chiếu những thước phim tài liệu, phim truyện về Bác Hồ, về chiến tranh cách mạng phục vụ khán giả. Bao gồm các bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - năm 1946", "Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn", "Văn hóa soi đường quốc dân đi", "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam", “Thống nhất đất nước - con đường đã chọn”. 

Quảng Bình: Biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 3

Mọi người chăm chú xem phim

Có thể nói, chương trình văn nghệ, chiếu phim lưu động do Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình tổ chức đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương văn hóa Việt Nam”.

Thông qua chương trình cũng đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở các địa phương.

Quảng Bình: Biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 4

Viên chức và nhân viên của Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh Quảng Bình chuẩn bị âm thanh, ánh sáng cho chương trình

Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình chia sẻ thêm, trong thời gian tới, chương trình văn nghệ kết hợp chiếu phim lưu động này tiếp tục được đơn vị phối hợp tổ chức tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của người dân.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc