Thanh Hoá: Khai mạc Triển lãm ảnh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”

VHO- Nằm trong chuỗi các hoạt động triển lãm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), ngày 30.3, Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”.

Thanh Hoá: Khai mạc Triển lãm ảnh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm  

Triển lãm ảnh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” trưng bày hơn 200 bức ảnh, được bố cục hai phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Văn hóa - nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển tỉnh Thanh Hoá văn minh, giàu đẹp. Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hoá về nội dung, ý nghĩa, giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, gắn với tuyên truyền thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; những thành tựu nổi bật của sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong 80 năm qua, đặc biệt là 35 năm đổi mới.

Thanh Hoá: Khai mạc Triển lãm ảnh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - Anh 2

Đông đảo các em học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tham quan triển lãm

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2.4 tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc