Điện Biên: Đặc sắc chương trình nghệ thuật 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

VHO- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) do Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức với chủ đề “Ngọn đuốc soi đường” đã tưng bừng diễn ra tối 26.2, tại khu vực tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điện Biên: Đặc sắc chương trình nghệ thuật 80 năm

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ngọn đuốc soi đường” chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam” gồm 13 tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi non sông, đất nước, Bác Hồ kính yêu, ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh văn hóa Việt Nam, khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, con người Điện Biên, Tây Bắc.

Điện Biên: Đặc sắc chương trình nghệ thuật 80 năm

80 năm về trước, tháng 2.1943, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” - văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hóa, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cho đến nay, giá trị và tính hiện thực của bản Đề cương này vẫn còn nguyên giá trị. Đây là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ, vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hoá dân tộc, nhân dân. Trải qua 80 năm từ thời điểm ra đời đến nay, nội dung của bản văn kiện này có ý nghĩa và giá trị bề dày trong lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử văn hóa Việt Nam và đã góp phần vào những thắng lợi to lớn của dân tộc.

Điện Biên: Đặc sắc chương trình nghệ thuật 80 năm

Chương trình nghệ thuật được tổ chức thay cho tiếng nói của những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của người dân Việt Nam. Những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, được biểu diễn trong không khí phấn khởi, vui tươi, tạo thêm niềm tin, động lực cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Điện Biên, Tây Bắc ngày càng giàu đẹp.

Q.VY; ảnh: TRẦN HÀ

Ý kiến bạn đọc