Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam cần được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, có chất lượng và chiều sâu

VHO – Sáng nay 3.2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam cần được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, có chất lượng và chiều sâu - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì cuộc họp

Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ và lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, sau 8 thập kỷ, những ý nghĩa, định hướng, nguyên tắc đặt ra trong bản đề cương cho đến nay vẫn nguyên vẹn giá trị. Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt, cần được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, bài bản, có chất lượng và chiều sâu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, nhân dịp này, các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức rộng khắp trong cả nước. Ở cấp địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao có chiều sâu, gắn với đó là nhìn lại, đánh giá kết quả một năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021. Từ đó, làm sâu sắc hơn 3 nội hàm của Đề cương về văn hóa Việt Nam: Tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Hà Nội là nơi diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm ở cấp trung ương; cần đẩy mạnh tuyên truyền cả chiều sâu và bề rộng, cao điểm trong thời gian từ ngày 20-28.2.

“Bộ VHTTDL với vai trò tham mưu và trực tiếp thực hiện sẽ tổ chức 3 sự kiện, hoạt động chính, đó là: Hội thảo khoa học quốc gia “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Cội nguồn và động lực phát triển”; chương trình nghệ thuật đặc biệt; chiếu phim tài liệu “Văn hóa soi đường quốc dân đi”. Chúng ta cần tập trung cao độ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành để thực hiện tốt những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này…”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Hội thảo khoa học quốc gia “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Cội nguồn và động lực phát triển” là diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân cùng nhìn lại, hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam cần được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, có chất lượng và chiều sâu - Anh 2

Toàn cảnh cuộc họp

Bộ trưởng yêu cầu, cần huy động, quy tụ sự tham gia của các cơ quan tham mưu, chỉ đạo, các nhà quản lý văn hóa và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa trong cả nước. Hội thảo cần một lần nữa làm rõ các giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

“Những ý kiến đưa ra tại Hội thảo là luận cứ để phát triển thêm những vấn đề về lý luận. Đây là Hội thảo mang tính học thuật nên phải đi vào chiều sâu với những bài viết chất lượng, đồng thời cũng làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Từ đó, tập hợp và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa theo hướng bền vững và theo yêu cầu của bối cảnh đương đại”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Việt Nam cho biết, các nội dung chính của hội thảo gồm: Nhìn lại và khẳng định giá trị của Đề cương Văn hóa Việt Nam. Nội dung này nhằm nhận diện và làm rõ các giá trị cốt lõi của Đề cương Văn hóa Việt Nam. Phân tích quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử

Dân tộc, đại chúng, khoa học - Động lực phát triển văn hóa theo hướng bền vững. Nội dung này tập trung phân tích và làm rõ các yêu cầu phát triển văn hóa theo hướng bền vững trong bối cảnh hiện nay. Phân tích và đánh giá khả năng vận dụng các nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa của Đề cương vào thực tiễn phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng bền vững. Đề xuất các giải pháp xây dựng, kiện toàn thể chế nhằm tạo động lực, phát huy giá trị của Đề cương, vì mục tiêu phát triển văn hóa theo hướng bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam cần được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, có chất lượng và chiều sâu - Anh 3

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Việt Nam trình bày kế hoạch Hội thảo

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam được Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. “Đây là một chương trình nghệ thuật nhưng mang tính chính luận, vì vậy cần được tổ chức chất lượng, mềm mại, phần lễ và phần hội gắn kết. Trong dòng chảy xuyên suốt và ở từng tiết mục đều phải mang đến những cảm xúc cho người nghe, mang tính hiệu triệu cao. Đội ngũ thực hiện chương trình phải dốc lòng, dốc sức, tâm huyết và cùng nhau làm nên một chương trình ấn tượng, phát huy sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ, sử dụng tối đa lực lượng tinh hoa văn hoá nghệ thuật trong ngành. Dòng chảy đó cũng cần khắc hoạ được sự phát triển của văn hóa Việt, từ xa xưa đến hôm nay, trở thành động lực, nền tảng tinh thần cho sự phát triển chung của đất nước…” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Đạo diễn, NSND Trần Bình cho biết, đây là một chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa rất đặc biệt kỷ 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam. Vẫn là những giai điệu quen thuộc, những ca khúc đi cùng năm tháng nhưng thông qua đó, khán giả sẽ cảm nhận được nhiều thông điệp ý nghĩa mà đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm chương trình gửi gắm.

Cũng trong dịp này, tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021, Bộ VHTTDL giao Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng Kịch bản phim tài liệu “Văn hóa soi đường quốc dân đi” kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023). Bộ phim sẽ được công bố và chiếu phim, triển khai sâu rộng trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam cần được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, có chất lượng và chiều sâu - Anh 4

Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng cho biết, bộ phim chủ đề 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam gồm 4 phần: Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua, khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đề cương văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng 80 năm qua về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc…; đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Những thước phim nhìn lại về một nền văn học nghệ thuật mới đã hình thành trong khói lửa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị, phản ánh một giai đoạn rực rỡ và vẻ vang của dân tộc; quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hoá, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4. 6.2020 của Bộ Chính trị, Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, ngày 24.11.2021 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, với vai trò vừa là cơ quan vừa tham mưu, vừa tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam, toàn ngành cần phải bằng tất cả sức mạnh tổng hợp của mình để tạo nên những dấu ấn quan trọng, đặc biệt cần chú trọng công tác truyền thông, tạo sức lan toả trước, trong và sau các sự kiện, hoạt động nhân dịp kỷ niệm trọng đại này.

THU TRANG - NGỌC NHIÊN

Ý kiến bạn đọc