Sơn La: Nâng cao hiệu quả thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư

QUỲNH VY

VHO - Sở VHTTDL Sơn La vừa phối hợp với UBND huyện Mai Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng hương ước, quy ước năm 2024.

Sơn La: Nâng cao hiệu quả thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị tập huấn xây dựng hương ước, quy ước

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của 54 học viên là Bí thư, trưởng bản đang sinh sống tại các bản, tiểu khu thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện các hương ước, quy ước nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả vai trò, ý nghĩa của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu tại địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia phổ biến trao đổi 4 chuyên đề: Tuyên truyền, phổ biên Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022 và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16.8.2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Nghiệp vụ về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Tìm hiểu thực tiễn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Hướng dẫn bổ sung các phong tục, tập quán vào hương ước, quy ước.

Đồng thời, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, báo cáo kết quả xây dựng, thực hiện quy ước bản, tổ, tiu khu và nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương với tinh thần nghiêm túc, tích cực.

Với những kiến thức được tập huấn tại chương trình sẽ giúp cho các học viên khi trở về cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai xây dựng và hoàn thiện quy ước bản, tổ, tiểu khu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh tại địa phương.      

Nhiều năm qua, Sở VHTTDL Sơn La đã tham mưu trình UBND tỉnh Sơn La và ban hành nhiều văn bản thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và hệ thống thiết chế văn hóa các cấp. Chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng hương ước, quy ước vào nội dung tuyên truyền trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Sơn La để hương ước, quy ước thực sự đi vào cuộc sống.