Điện Biên:

Khơi dậy tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng

QUỲNH VY-THU THỦY

VHO - Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên vừa tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ cơ sở cho cán bộ công chức văn hóa xã, hạt nhân văn nghệ các dân tộc Thái, Khơ Mú đến từ các đội văn nghệ dân gian truyền thống đang sinh sống tại xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ẳng và xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ.

 Khơi dậy tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng  - ảnh 1

Các lớp tập huấn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Thái, Khơ Mú. Ảnh: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên

Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng tại Điện Biên được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên tạo khí thế sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Đ tạo điều kiện cho các hạt nhân văn nghệ trên địa bàn được tiếp cận, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt phương pháp, kỹ năng tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, phát triển đội văn nghệ thôn, bản trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa hấp dẫn gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Mới đây, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên vừa tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ cơ sở cho cán bộ công chức văn hóa xã, hạt nhân văn nghệ các dân tộc Thái, Khơ Mú đến từ các CLB, đội văn nghệ dân gian truyền thống đang sinh sống tại xã Ẳng Nưa, thị trấn Mường Ẳng vàxã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ. Qua đó, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ những hiểu biết và kỹ năng thực hành di sản, góp phần tránh sự mai một, biến đổi văn hóa truyền thống đang diễn ra hiện nay.

 Khơi dậy tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng  - ảnh 2

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ trở thành nòng cốt của các CLB, đội văn nghệ dân gian trên địa bàn Điện Biên. Ảnh: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên đến từ Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh hướng dẫn nhiều nội dung phong phú liên quan đến cách thức, kỹ năng cơ bản về xây dựng các chương trình giao lưu văn nghệ, khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng từ di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn Điện Biên.

Trong đó, tập trung truyền dạy nhiều tiết mục dân ca, dân vũ hấp dẫn, trò chơi dân gian đặc sắc của dân tộc Thái và Khơ Mú, từ đó, góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc Thái, Khơ Mú tại xã Ẳng Nưa  và xã Thanh Minh. 

 Khơi dậy tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng  - ảnh 3
 Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Khơ Mú xã Thanh Minh. Ảnh: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên

Khi trở về địa phương với những kiến thức bổ ích, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, các học viên sẽ chủ động trong việc đẩy mạnh các hoạt động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương. Bên cạnh đó, các học viên còn trở thành nòng cốt của các CLB, đội văn nghệ dân gian trên địa bàn thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ đi vào nề nếp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

 Khơi dậy tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng  - ảnh 4
 Khơi dậy tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng  - ảnh 5
 Trò chơi dân gian đặc sắc dân tộc Thái xã Thanh Minh. Ảnh: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên

Trong thời gian tới, để phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng, các cấp ngành, địa phương ở Điện Biên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối tham gia phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Qua đó, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn, vừa tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 Khơi dậy tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng  - ảnh 6
  Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Thái xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng. Ảnh: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên

Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước bằng các nguồn lực thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Điện Biên, sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc chính là động lực để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, thúc đẩy hoạt động du lịch, văn hóa cộng đồng ở Điện Biên ngày càng phát triển bền vững.