Tuần làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:

Tiếp tục thảo luận dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Trong tuần làm việc cuối cùng (từ ngày 24 - 29.6.2024) của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận các dự án Luật, trong đó có dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Tiếp tục thảo luận dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) - ảnh 1

Trước đó, chiều 18.6, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Di sản văn hoá (sửa đổi) 

Theo chương trình, trong tuần làm việc, cùng với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Quốc hội sẽ thảo luận các dự án Luật: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Địa chất và khoáng sản.

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ Luật Di sản văn hoá (sửa đổi) trong phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 17.4, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khẳng định: “Thường trực Ủy ban nhận thấy, hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được chuẩn bị công phu, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét. Các quy định của dự thảo Luật cơ bản thống nhất với 3 nhóm chính sách được Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trong phiên họp của Quốc hội vào chiều 18.6, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo Luật bổ sung 1 loại hình di sản văn hoá mới, gồm 9 chương 102 điều, tăng 2 chương, 29 điều so với Luật Di sản văn hóa hiện hành (7 chương 73 điều).

Tiếp tục thảo luận dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) - ảnh 2

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự án Luật bổ sung 1 loại hình di sản văn hoá mới, gồm 9 chương 102 điều, tăng 2 chương, 29 điều so với Luật Di sản văn hóa hiện hành

Cụ thể, Chương I: Những quy định chung, gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8); Chương II. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, gồm 11 điều (từ Điều 9 đến Điều 19); Chương III. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, gồm 31 điều (từ Điều 20 đến Điều 50).

Chương IV: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu gồm 11 điều (từ Điều 51 đến Điều 61);  Chương V. Bảo tàng, gồm 14 điều (từ Điều 62 đến Điều 75); Chương VI. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ di sản văn hóa, gồm 4 Điều (từ Điều 76 đến Điều 79); Chương VII. Điều kiện đảm bảo hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, gồm 11 điều (từ Điều 80 đến Điều 90); Chương VIII. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa, gồm 09  điều (từ Điều 91 đến 99); Chương IX. Điều khoản thi hành, gồm 3 điều (từ điều 100 đến 102).

Góp ý cho Luật Di sản Văn hoá (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội vào chiều 18.6, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Luật để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về văn hoá nói chung, di sản văn hoá nói riêng.

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cho biết, ông đồng ý với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Di sản Văn hoá như Tờ trình của Chính phủ nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước; Khắc phục những khó khăn, vướng mắc do luật hiện hành quy định; Giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Đáp ứng các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên về việc bảo tồn các di sản văn hoá.

Cũng trong tuần làm việc cuối cùng này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Luật: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Các Nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua: Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi,phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia  đến hết năm 2023”.

Đặc biệt, từ 11h sáng ngày 25.6 và chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét, quyết định nội dung thuộc thẩm quyền.

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7 dự kiến diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 29.6. Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 (trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và giảm thuế giá trị gia tăng).

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu bế mạc Kỳ họp.