Thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

VHO- Sáng 22.6 tại Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) đã tổ chức phát động Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.2030).

Thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng - Anh 1

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành phát biểu tại Lễ phát động

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030) được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6. 2014 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76/KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” nhằm tạo cơ sở, nguồn lực phát triển điện ảnh theo hướng công nghiệp văn hóa; Tuyển chọn các kịch bản phim truyện và phim tài liệu hướng đến “Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030)” có giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc, truyền tải được những thông điệp mang tính lịch sử, thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhân văn, hướng thiện; tạo nguồn kịch bản chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị để sản xuất phim “Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030). 
Đối tượng tham dự cuộc thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi;
Kịch bản dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước ở Trung ương, địa phương, các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình, các Bộ, Ban, ngành; chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước và quốc tế và chưa được sản xuất phim.
Đối với kịch bản phim tài liệu đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim từ 30- 45 phút và kịch bản phim truyện đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim từ 90- 120 phút.

Về nội dung, kịch bản có đề tài, nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong chặng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030).
Nội dung kịch bản phản ánh một cách toàn diện, sinh động quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kịch bản dự thi hoàn chỉnh được trình bày trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14 đến 16, có đánh số trang, số phân đoạn; kèm theo giới thiệu ngắn gọn đề tài, ý tưởng, chủ đề tư tưởng, thông điệp kịch bản, giới thiệu hệ thống nhân vật của kịch bản, tóm tắt ngắn gọn nội dung kịch bản không quá 500 từ, phương án sản xuất, văn bản cam kết kịch bản gửi tham dự cuộc thi là sáng tác mới của chính tác giả, văn bản đồng ý cho phép sử dụng nguyên tác đối với kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học, sân khấu hoặc hình thức nghệ thuật khác; đồng ý cho phép của chủ sở hữu, người được uỷ quyền hợp pháp, người đại diện theo pháp luật đối với ý tưởng, tác phẩm được sử dụng; đồng ý cho phép của đồng tác giả có liên quan đến kịch bản dự thi.
Về giải thưởng, đối với kịch bản phim truyện, gồm 1 giải nhất trị giá 80 triệu đồng; 2 giải nhì mỗi giải 50 triệu đồng; 2 giải ba mỗi giải 30 triệu đồng. Đối với kịch bản phim tài liệu, 1 giải nhất trị giá 40 triệu đồng; 2 giải nhì mỗi giải 30 triệu đồng, 2 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng.
Thời gian nhận kịch bản từ ngày 1.2.2024 đến hết ngày 1.4.2024. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 15.4.2024 đến hết ngày 15.7.2024. Vòng Chung khảo diễn ra từ ngày 30.7.2024 đến hết ngày 30.8.2024. Mỗi tác giả dự thi được gửi không quá 2 kịch bản cho mỗi thể loại.
Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 9.2024.
Kịch bản tham dự Cuộc thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Điện ảnh (147 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Email: sangtackichban.cda@gmail.com.

PHƯƠNG THẢO

Ý kiến bạn đọc