Khai mạc Trại sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng

VHO - Sáng 17.4, tại Nhà sáng tác Đà Lạt (Lâm Đồng), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật (Bộ VHTTDL) tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng năm 2023.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế như đã được chỉ ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trại sáng tác năm nay có sự tham gia của 15 họa sĩ - trại viên, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, trong đó có 4 họa sĩ đang công tác tại các đơn vị trong Quân đội, 5 họa sĩ là cựu chiến binh, 3 họa sĩ là giảng viên các trường Mỹ thuật quốc gia. Lớn tuổi nhất có họa sĩ Vũ Quý, họa sĩ Nguyễn Hải Nghiêm - 71 tuổi; trẻ tuổi nhất là nữ họa sĩ Lê Anh - 35 tuổi. Nhiều họa sĩ đã có bề dày về thời gian gắn bó, cống hiến với hoạt động mỹ thuật Quân đội, đạt nhiều giải thưởng trong sáng tác mỹ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng, góp phần phục vụ hiệu quả cho công tác cổ động, tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân.

Khai mạc Trại sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng - Anh 1

Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc

Chủ đề sáng tác lần này tập trung vào các đề tài phản ánh tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Quân đội, truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nét đẹp hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”; phản ánh các hoạt động của Bộ đội trong tình hình mới trên tất cả các lĩnh vực công tác; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc Vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần tuyên truyền những đóng góp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Dự kiến Trại sáng tác sẽ kéo dài trong 2 tuần từ 17 đến 28.4. 

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc