Kiên Giang: Nhân rộng mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững

VHO - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả sau 02 năm (2022 - 2023) triển khai nhân rộng mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững trên địa bàn huyện U Minh Thượng.

Kiên Giang: Nhân rộng mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững - Anh 1

 Quang cảnh hội nghị tổng kết

Ông Đặng Thanh Bình, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng tổ chức thành lập và nhân rộng 5 CLB Gia đình phát triển bền vững tại 5 ấp thuộc 5 xã trên địa bàn huyện.

Qua hai năm triển khai nhân rộng, các CLB Gia đình phát triển bền vững duy trì sinh hoạt theo đúng quy chế, kế hoạch, phù hợp với điều kiện địa phương và ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút thêm thành viên tham gia. Nội dung sinh hoạt tương đối phong phú, gắn với việc lựa chọn từng chủ đề cụ thể, nhất là việc triển khai đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và kịp thời phối hợp với địa phương tư vấn, hòa giải thành công nhiều vụ việc gia đình có mâu thuẫn, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, UBND huyện cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, tiếp tục nghiên cứu, duy trì và nhân rộng thêm mô hình CLB về gia đình phù hợp với điều kiện của từng ấp, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc