Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị 07 nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, kiến tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn và trách nhiệm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển ngành du lịch xanh và bền vững.

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch - Anh 1

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 22.3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký ban hành Chỉ thị 07 về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển ngành du lịch của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung; nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực khắc phục khó khăn, tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp và tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ thúc đẩy, phục hồi ngành du lịch, trong đó định hướng trọng tâm là tập trung phát triển ngành du lịch theo hướng xanh, bền vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế về công tác quản lý môi trường du lịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch cần sớm khắc phục, đó là: chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ vai trò đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tình trạng ô nhiễm rác thải, nước thải; tình trạng chèo kéo và cò mồi du khách; hoạt động vận chuyển đường thủy chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối; tình trạng cạnh tranh giảm giá, giảm chất lượng dịch vụ; tình trạng kẹt xe, lấn chiếm lòng, lề đường, buôn bán hàng rong vẫn còn diễn ra…

Để tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, kiến tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn và trách nhiệm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển ngành du lịch xanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 13 (ngày 20.7.2021) của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chỉ thị của UBND tỉnh như: Kế hoạch số 5177 (ngày 10.8.2021) về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025; Chỉ thị số 05 (ngày 24.3.2022) về tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan; tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 3036 (ngày 31.5.2019) về phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt mục tiêu đề ra.

Chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản có liên quan; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và du khách tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại du khách tại các khu, điểm du lịch.

Tổ chức các lớp tập huấn về ứng xử văn minh du lịch, du lịch xanh, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng và các đơn vị, cá nhân phục vụ khách du lịch trên địa bàn, đồng thời phát động phong trào xây dựng môi trường du lịch xanh sạch, an toàn, văn minh, thân thiện.

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch - Anh 2

Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh 

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các quy định về quản lý, niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Chỉ đạo thiết lập các trang thông tin điện tử, đường dây nóng và thông báo kênh thông tin trên các phương tiện truyền thông tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch để du khách, người dân tiện liên hệ, phản ánh, cung cấp thông tin khi có hành vi vi phạm an ninh trật tự xảy ra.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng môi giới, cò mồi, đeo bám, chèo kéo và các hoạt động có nguy cơ gây tai nạn cho du khách; có giải pháp giảm thiểu nhiễm tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch gây ảnh hưởng đến du khách và cộng đồng; quy hoạch, sắp xếp, bố trí phù hợp các khu vực kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách như: bán hàng ăn vặt, hàng lưu niệm…
Đối với các địa phương có khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, cần có quy định phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác tiềm năng phát triển du lịch đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực bảo tồn.

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch - Anh 3

Du khách tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm

Giao Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý môi trường du lịch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách.

Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện phát triển du lịch xanh theo Bộ Tiêu chí du lịch xanh đã ban hành; tiếp tục tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam đến các địa phương, các cơ sở kinh doanh du lịch nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện;…

Phát huy tốt vai trò, chức năng của Trung tâm Hỗ trợ du khách trong việc hỗ trợ, hướng dẫn và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của du khách; làm cầu nối thông tin cho du khách khi tham quan trên địa bàn tỉnh cũng như thông tin qua các trang thông tin điện tử, ấn phẩm quảng bá du lịch.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch (nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, hệ thống nước sạch, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch…); Tổ chức các đoàn công tác liên ngành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ trật tự xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; ngăn chặn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch.

Thực hiện có hiệu quả hệ thống phần mềm du lịch thông minh trong việc kết nối cung cấp thông tin về công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh,….

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đạt yêu cầu đề ra; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện, các vấn đề phát sinh, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị gửi Sở VHTTDL trước ngày 15.12 hàng năm, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc