Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024:

Đạt 7,58 triệu lượt người

MẠNH LÊ
Chia sẻ

VHO - Năm tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đạt 7,58 triệu lượt người - ảnh 1