Công cụ tự đánh giá kỹ thuật số cho các điểm đến ở nông thôn

CẨM TÚ; ảnh: HẢI NAM

VHO - Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vừa công bố Công cụ tự đánh giá du lịch, kỹ thuật số tiên phong được thiết kế để thúc đẩy phát triển du lịch ở các vùng nông thôn trên toàn thế giới.

Công cụ tự đánh giá kỹ thuật số cho các điểm đến ở nông thôn - ảnh 1

UN Tourism vừa công bố công cụ tự đánh giá kỹ thuật số tiên phong được thiết kế để thúc đẩy phát triển du lịch ở các vùng nông thôn trên thế giới

Công cụ tự đánh giá du lịch- STAR của Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ các điểm đến nông thôn, STAR cho phép chính quyền địa phương ở các điểm đến nông thôn tự đánh giá và đo lường mức độ phát triển du lịch của họ.

Nó cũng cung cấp các khuyến nghị phù hợp, đánh giá các điểm đến khác nhau và tạo ra dữ liệu cũng như hiểu biết có giá trị cho các quốc gia thành viên để tăng cường các chính sách du lịch bền vững và toàn diện.

Ông Zurab Pololikashvili, Tổng thư ký Du lịch Liên Hợp Quốc cho biết: "Công cụ Tự đánh giá du lịch của Liên Hợp Quốc là công cụ thay đổi cuộc chơi cho các điểm đến ở nông thôn. Nó trao quyền cho chính quyền địa phương, cho phép họ tự đánh giá các chính sách và hành động của mình, đưa ra những giải pháp khả thi những hiểu biết sâu sắc thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cộng đồng nông thôn."

Công cụ tự đánh giá kỹ thuật số cho các điểm đến ở nông thôn - ảnh 2

Chương trình hướng tới mục tiêu du lịch là động lực thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng ở nông thôn

STAR có sẵn cho tất cả các điểm đến ở vùng nông thôn 

Công cụ này có sẵn cho tất cả các điểm đến nông thôn tại các quốc gia thành viên Du lịch của Liên hợp quốc. Nó dành cho chính quyền địa phương quan tâm đến việc đo lường sự phát triển du lịch của họ và nhận được hướng dẫn đề xuất phù hợp để triển khai mô hình du lịch bền vững, toàn diện và thông minh cho các điểm đến.

Các tính năng chính của STAR bao gồm: Tự đánh giá, đề xuất phù hợp, đo điểm chuẩn xuất sắc, dữ liệu và thông tin chi tiết.

Các điểm đến ở nông thôn có thể tự đánh giá các chính sách và sáng kiến của mình thông qua bộ chỉ số bao gồm 5 lĩnh vực: Quản trị Du lịch; Tính bền vững về kinh tế, xã hội và văn hóa; Môi trường bền vững; Phát triển ngành du lịch và Cơ sở hạ tầng.

Công cụ tự đánh giá này cho phép các bên liên quan tập trung vào việc lập kế hoạch chiến lược, tiếp thị và quảng bá, đào tạo và giáo dục, hoạch định chính sách, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, cơ sở hạ tầng, bảo tồn môi trường và văn hóa, hợp tác với các chủ thể địa phương, tiếp cận tài chính, dữ liệu hoặc đo lường kết quả và các khía cạnh khác. 

Bên cạnh đó, Công cụ này cung cấp hướng dẫn đề xuất tùy chỉnh cho người dùng với các đề xuất phù hợp với tiêu chuẩn du lịch của Liên hợp quốc, xem xét các đặc điểm độc đáo của các điểm đến nông thôn.

Hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc đo điểm chuẩn các chính sách và thực tiễn, công cụ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá các điểm đến trên nhiều thành phần khác nhau.

Cung cấp nhiều dữ liệu cho các quốc gia thành viên, công cụ kỹ thuật số cho phép phân tích chuyên sâu về các điểm đến được đánh giá. Nó làm sáng tỏ những điểm mạnh và điểm yếu của chính quyền địa phương trong các chính sách, chiến lược và can thiệp du lịch, đặt nền tảng cho những cải tiến của chính quyền địa phương, khu vực và quốc gia ở khu vực nông thôn.

STAR là một phần trong dự án Du lịch vì Phát triển Nông thôn của UN Tourism. Chương trình hướng tới mục tiêu du lịch là động lực thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng ở nông thôn, đánh giá và bảo vệ các làng mạc, cảnh quan, hệ thống kiến thức và sự đa dạng văn hóa ở nông thôn.

Nó phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) bằng cách thúc đẩy các phương pháp tiếp cận đổi mới và mang tính thay đổi để phát triển du lịch ở các điểm đến ở vùng nông thôn.