UN Tourism tìm kiếm "Làng Du lịch tốt nhất" lần thứ 4

VHO - Sau 3 kỳ tổ chức, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đã trao giải thưởng cho 130 làng trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam có hai làng đại diện nổi bật nằm trong danh sách này là làng Thái Hải (Thái Nguyên) và Tân Hoá (Quảng Bình).

UN Tourism tìm kiếm

Thái Hải (Thái Nguyên) - Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2022

Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vừa thông báo mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” lần thứ 4 tới các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Giải thưởng được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn với cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương (nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực)...

Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải cần có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Đến nay, UN Tourism đã trao giải thưởng cho 130 làng trên toàn thế giới, trong đó có Làng Tân Hóa (Quảng Bình) và Làng Thái Hải (Thái Nguyên) của Việt Nam.

Theo thể lệ năm 2024, mỗi nước thành viên của UNWTO được đề cử 8 làng du lịch nhận danh hiệu “Làng Du lịch tốt nhất”.

Các ứng viên đăng ký được đánh giá bởi Ban cố vấn độc lập dựa trên các bộ tiêu chí: Tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; phát huy và bảo tồn tài nguyên văn hóa; kinh tế bền vững; xã hội bền vững; môi trường bền vững; phát triển và liên kết chuỗi giá trị du lịch; quản trị và ưu tiên du lịch; cơ sở hạ tầng và kết nối; sức khỏe, an toàn và an ninh.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các Sở quản lý du lịch địa phương phổ biến thông tin và mời các làng du lịch trên địa bàn đăng ký tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” của UN Tourism.

Hồ sơ ứng cử bằng tiếng Anh (theo các biểu mẫu, yêu cầu cụ thể kèm theo), các Sở gửi về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trước ngày 15.4 để tổng hợp, lựa chọn 8 ứng viên phù hợp nhất tham gia.

BẢO AN

Ý kiến bạn đọc