Từ ngày 1.4 sẽ tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 trên toàn quốc

VHO – Ngày 26.3, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, sẽ tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bắt đầu từ ngày 1.4 tại 63 tỉnh, thành. Thời gian thu thập thông tin đến hết ngày 30.4.2024.

Trước đó, ngày 15.2.2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm có số tận cùng là 4.

Từ ngày 1.4 sẽ tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 trên toàn quốc - Anh 1

Cơ quan thống kê phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền về Điều tra DSGK 2024 tới người dân

Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14.7.2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký Quyết định số 629/QĐ-TCTK về Ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Theo Phương án, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (Điều tra DSGK 2024) được thực hiện nhằm mục đích chính thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; Xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030; Giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; và phục vụ cho công tác thống kê về dân số trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Điều tra DSGK 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố), gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ (là: Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng điều tra của Điều tra DSGK 2024 bao gồm: Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ở tại hộ); không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

Đơn vị điều tra của Điều tra DSGK 2024 là hộ dân cư (hộ). Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu – chi chung.

Thời điểm điều tra là từ ngày 1 - 30.4.2024. Điều tra DSGK 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Điều tra DSGK 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; Thông tin về di cư; Thông tin về giáo dục; Thông tin về hôn nhân; Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 – 49 tuổi; Thông tin về người chết của hộ; Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Điều tra DSGK 2024 sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu, gồm: Phiếu thu thập các thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư; Phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân số, thông tin về người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ; Phiếu bổ sung thu thập các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục của thành viên hộ; lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng 11-12.2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc