Tuyên Quang:

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Dao gắn với phát triển du lịch

QUỲNH VY

VHO - Phòng Văn hóa, thông tin huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) vừa tổ chức ra mắt CLB Văn hóa dân gian dân tộc Dao tại các xã Kim Bình và Bình Phú nhằm khích lệ người dân tích cực tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy vai trò chủ thể trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Dao gắn với phát triển du lịch - ảnh 1

CLB Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Bó Củng, xã Kim Bình. Ảnh: Triệu Yên

Theo đó, CLB Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Bó Củng xã Kim Bình có 22 thành viên, CLB Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm, xã Bình Phú có 28 thành viên. Đây là các mô hình  được Phòng Văn hóa, thông tin huyện Chiêm Hoá tổ chức thành lập nhằm thực hiện Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Chiêm Hóa.

Hiện, thôn Bó Củng, xã Kim Bình có 45 hộ dân tộc Dao sinh sống với 180 khẩu. Thôn Phú Lâm, xã Bình Phú có 103 hộ với 344 khẩu, 100% các hộ là người dân tộc Dao.

Người Dao tại các xã Kim Bình và Bình Phú có kho tàng văn hóa đa dạng được hình thành trong quá trình lao động sản xuất. Cũng như nhiều dân tộc anh em khác, đời sống văn hóa, tinh thần của người Dao nơi đây rất phong phú thể hiện qua hệ thống lễ hội cổ truyền, các phong tục tập quán lâu đời. Trong đó có nhiều lễ tục, diễn xướng dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ, tiêu biểu trong các là nghi lễ như Lễ cúng Bàn Vương, Lễ Cấp sắc và Lễ hội Tết nhảy....

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Dao gắn với phát triển du lịch - ảnh 2

CLB Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm, xã Bình Phú.  Ảnh: Văn Linh

Tham gia CLB Văn hóa dân gian dân, thành viên các CLB sẽ được trang bị các kỹ năng, cách thức tổ chức sinh hoạt, phương thức hoạt động của CLB, tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian như múa Chuông, hát Ví, nghệ thuật trình diễn, thực hành các nghi lễ dân gian dân tộc Dao, từng bước xây dựng thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn du khách gần xa.

Cùng với những giá trị văn hóa độc đáo, mô hình CLB Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Bó Củng xã Kim Bình và CLB Văn hóa dân gian dân tộc Dao thôn Phú Lâm, xã Bình Phú được thành lập và đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm nhấn thu hút sự tham gia của cộng đồng dân tộc Dao và các dân tộc khác trên địa bàn góp phần tích cực trong công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, là động lực để cấp ủy, chính quyền và cộng đồng các dân tộc xây dựng quê hương Chiêm Hoá ngày càng giàu đẹp.