Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17

Bài, ảnh: PHAN HIẾU

VHO - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 năm 2024 đã chính thức khai mạc tối nay 5.6 tại huyện miền núi Vân Canh.

Đây là hoạt động có quy mô lớn, hoành tráng, là dịp để giao lưu, trao đổi, giới thiệu những đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số giữa các địa phương, tạo điều kiện cho đồng bào tham gia các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao, đáp ứng các tiêu chí văn hóa về nông thôn mới.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 - ảnh 1

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17

Theo đó, Ngày hội thu hút hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên ở 6 huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định gồm: Vân Canh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Phù Cát. Thời gian diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 5 - 7.6) với 5 hoạt động thi nội dung văn hóa, 5 hoạt động thi nội dung thể thao và 2 hoạt động giao lưu văn hóa.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết: Đây là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số của các địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tiếp nối truyền thống văn hóa của quê hương Bình Định, trong những năm qua, tỉnh Bình Định luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 - ảnh 2

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 năm 2024 diễn ra tại huyện miền núi Vân Canh

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lâm Hải Giang, Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, luân phiên tại các huyện có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống là hoạt động có ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 - ảnh 3

Thông qua Ngày hội, những sắc thái văn hóa truyền thống của các dân tộc được khôi phục, bảo tồn, phát huy và nâng cao ở nhiều lĩnh vực như: các lễ hội dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán…

Thông qua Ngày hội, những sắc thái văn hóa truyền thống của các dân tộc được khôi phục, bảo tồn, phát huy và nâng cao ở nhiều lĩnh vực như: các lễ hội dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán, cùng với những hoạt động văn hóa - thể thao khác... góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo những giá trị văn hóa mới, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 - ảnh 4

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng cho các nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng vui mừng nhận thấy rằng, các giá trị văn hóa truyền thống miền núi Bình Định ngày càng được khôi phục và góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của đồng bào trong việc gìn giữ môi trường, bản sắc văn hóa, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự” ở địa phương.