Bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày ở Mường Lai

NAM HƯNG

VHO - Mới đây, Sở VHTTDL Yên Bái đã tổ chức khởi công Dự án "Bảo tồn văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại xã Mường Lai". Khi hoàn thành, đây sẽ địa điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lưu giữ và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch.

Bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày ở Mường Lai - ảnh 1

Phối cảnh Nhà văn hóa cộng đồng thuộc Dự án "Bảo tồn thôn văn hoá truyền thống dân tộc Tày xã Mường Lai"

Xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) là một địa phương giàu truyền thống bản sắc văn hóa, lịch sử cách mạng. Đây là vùng đất gắn với văn hóa sông Chảy, là 1 trong 3 vùng văn hóa đặc trưng của tỉnh Yên Bái với những truyền thuyết, huyền thoại, trường ca Khảm hải, hát cọi, hát khắp, hát lượn phong slư, lễ hội, tiếng chiêng...mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Tày nói riêng, đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung

Các giá trị văn hóa dân tộc Tày là tài sản vô giá gắn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Tày ở Yên Bái đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa độc đáo từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, dân ca, tục ngữ, lễ hội, tri thức dân gian...

Tuy nhiên, theo dòng chảy của thời gian, cùng với nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, bản sắc dân tộc Tày đang dần bị mai một, hơn bao giờ hết việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Tày là điều cấp bách.

Do đó, Sở VHTTDL Yên Bái đã và đang nỗ lực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể của người Tày nói riêng, các dân tộc nói chung trên địa bàn.

Bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày ở Mường Lai - ảnh 2

Lễ hội Xo May mang đậm nét văn hoá đặc sắc của người Tày Mường Lai

Dự án "Bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại xã Mường Lai", huyện Lục Yên (Yên Bái) là công trình do Sở VHTTDL Yên Bái tổ chức triển khai thực hiện Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu bản tồn kiến trúc, các công cụ lao động và hoạt động tiêu biểu, bảo tồn cảnh quan không gian văn hóa truyền thống của dân tộc Tày.

Theo đó, công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích gần 1.900m2, bao gồm nhà văn hóa xây dựng theo hình thức nhà sàn truyền thống của người Tày và các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào, kè đá, san tạo mặt bằng, điện chiếu sáng ngoài trời, khuôn viên bồn hoa, cây xanh, thiết bị máy tập thể dục.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư các hoạt động gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể như tổ chức lớp truyền dạy, tập huấn bảo tồn văn hóa phi vật thể, tổ chức thực hành, trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể, tổ chức câu lạc bộ mẫu nghệ thuật dân gian, tổ chức dạy nghề truyền thống đan lát, phục dựng lễ hội truyền thống, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cộng đồng, quảng bá, xúc tiến du lịch văn hóa truyền thống dân tộc Tày, từng bước tạo ra các sản phẩm văn hóa có giá trị phục vụ phát triển du lịch bền vững ở Mường Lai.

Dự kiến, công trình sẽ khánh thành vào tháng 1.2025. Khi hoàn thành, Dự án "Bảo tồn văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại xã Mường" sẽ là địa chỉ quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động gìn giữ, phát huy bản sắc truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịchxứng đáng là địa phương giàu  bản sắc văn hóa, lịch sử cách mạng.

Ý kiến bạn đọc