Quản lý, tổ chức lễ hội tại Đền Trần Thương, Lảnh Giang (Hà Nam): Giám sát, xử lý nghiêm những bất cập nảy sinh

VHO - Đó là yêu cầu của Thanh tra Bộ VHTTDL đối với BQL di tích, BTC lễ hội Đền Trần Thương, Lảnh Giang (Hà Nam) trong buổi thanh tra, làm việc về công tác quản lý và tổ chức lễ hội ngày 24.2 (ngày Rằm tháng Giêng) tại hai di tích này.

Quản lý, tổ chức lễ hội tại Đền Trần Thương, Lảnh Giang (Hà Nam): Giám sát, xử lý nghiêm những bất cập nảy sinh - Anh 1

Nhân dân và du khách tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương 

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương (xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), đoàn thanh tra làm việc với đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, BQL di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Hà Nam.

Hằng năm, đền Trần Thương tổ chức hai lễ hội lớn là Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần vào đêm ngày 14 rạng sáng ngày Rằm tháng Giêng âm lịch; Lễ hội tháng Tám tổ chức từ ngày 18 - 20 tháng Tám âm lịch.

Quản lý, tổ chức lễ hội tại Đền Trần Thương, Lảnh Giang (Hà Nam): Giám sát, xử lý nghiêm những bất cập nảy sinh - Anh 2

Đoàn Thanh tra làm việc với BQL di tích Đền Trần Thương

Tại buổi làm việc, BQL di tích báo cáo đoàn thanh tra các nội dung: việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức và tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định 110/NĐ-CP; việc ban hành các Quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế hoạt động của BQL di tích; Công tác tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội; Công tác quản lý khu vực bảo vệ Di tích và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Quy định khu vực vui chơi, giải trí, người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội; Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động tổ chức lễ hội; Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ di tích.

Kiểm tra thực tế tại di tích, bên cạnh ghi nhận những chuyển biến tích cực, Thanh tra Bộ lưu ý, khu vực nội tự còn để nhiều đồ hành lễ không đảm bảo mỹ quan, còn hiện tượng tiếp nhận công đức bằng hiện vật như lọ lộc bình, đèn thờ; còn sử dung nến cốc trong nội tự.

Tại di tích đền Lảnh Giang, đoàn thanh tra tiến hành làm việc với đại diện địa phương, BQL Đền Lảnh Giang và Thủ nhang về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Hà Nam.

Quản lý, tổ chức lễ hội tại Đền Trần Thương, Lảnh Giang (Hà Nam): Giám sát, xử lý nghiêm những bất cập nảy sinh - Anh 3

Kiểm tra thực tế công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại đền Lảnh Giang

Đoàn Thanh tra ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý lễ hội, trong đó có mô hình “Đền Lảnh Giang an toàn, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” được xây dựng  và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm bảo tồn, tôn tạo các giá trị kiến trúc lịch sử, văn hóa của các công trình trong Khu di tích; bảo tồn, phục dựng và phát triển các nghi lễ, lễ hội truyền thống của địa phương tại Khu di tích; bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể; duy trì văn hóa tín ngưỡng đền phủ theo thuần phong, mỹ tục, không mê tín dị đoan.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, tại Đền Lảnh Giang, khu vực nội tự còn để nhiều đồ phục vụ hành lễ chưa đảm bảo mỹ quan, còn sử dụng nến cốc trong nội tự, hệ thống điện chưa đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ.

Quản lý, tổ chức lễ hội tại Đền Trần Thương, Lảnh Giang (Hà Nam): Giám sát, xử lý nghiêm những bất cập nảy sinh - Anh 4

Đoàn Thanh tra làm việc với BQL di tích đền Lảnh Giang

Yêu cầu giám sát, xử lý nghiêm những bất cập nảy sinh, những hiện tượng phản cảm, Đoàn Thanh tra yêu cầu chính quyền các địa phương, BQL di tích đền Trần Thương, đền Lảnh Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội thời gian qua. Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm; kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại diễn ra trong lễ hội. Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hiện tượng phản cảm.

Xây dựng kế hoạch, kịch bản, phân công phân nhiệm, tổ chức lễ hội đúng kịch bản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chống ùn tắc giao thông và phòng chống thảm họa tại di tích. Quy hoạch hàng quán dịch vụ, xây dựng văn hóa kinh doanh, ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không kinh doanh hàng hóa chưa phù hợp; nghiêm cấm việc đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá tại di tích.

Đoàn Thanh tra nhấn mạnh, UBND xã, BQL di tích, BTC lễ hội thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan. Không tiếp nhận công đức bằng hiện vật vào di tích. Quản lý tốt nguồn thu, chi theo Thông tư của Bộ Tài chính. Hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích…

PHƯƠNG THU

Ý kiến bạn đọc