Khai mạc Trại sáng tác lý luận, phê bình văn học 2024

XUÂN HƯỚNG

VHO - Ngày 25.5, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học 2024. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Khai mạc Trại sáng tác lý luận, phê bình văn học 2024 - ảnh 1
Lễ khai mạc Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học 2024

 Cùng dự còn có các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam, Học viện Hải Quân, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL), Thư viện quân đội và 28 nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học trong cả nước.

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học 2024 cho biết: Chương trình Trại sáng tác diễn ra từ 25-31.5, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong nghiên cứu lý luận, phê bình văn học văn học nghệ thuật.

Trại sáng tác là hoạt động của Bộ VHTTDL nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021.

Khai mạc Trại sáng tác lý luận, phê bình văn học 2024 - ảnh 2
Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu

 Cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; đồng thời, thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn.

Đây cũng là chương trình đầu tiên, cụ thể hóa Đề án số 939/QĐ-BVHTTDL ngày 22.4. 2022 về Nâng cao năng lực sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong khuôn khổ trại sáng tác lần này, các văn nghệ sĩ có nhiều hoạt động như tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác; viết đề cương, bản thảo tại Nhà sáng tác; đi thực tế, thăm quan tại Học viện Hải quân và Tàu buồm 286, các khu di tích lịch sử, văn hóa tại TP Nha Trang.

Tiết mục nghệ thuật đặc sức tại Lễ khai mạc

Tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hồ An Phong thay mặt Bộ VHTTDL chúc mừng sức khỏe đến các văn nghệ sỹ đã tham gia trại sác tác lần này.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong: Trong nhiều năm qua, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 1946 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cho đến khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu và rộng với quốc tế.

“Chưa bao giờ các vấn đề về văn hóa lại được Đảng và Nhà nước ta quan tâm như ngày nay, và ngang tâm với các ngành kinh tế khác”, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định.

 Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" đã xác định văn học nghệ thuật là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" tiếp tục khẳng định: Phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt.

Biểu diễn múa tại buổi Lễ 

Việc tổ chức Trại sáng tác là một hoạt động minh chứng cụ thể cho ngành văn hóa thể thao và du lịch đang tích cực triển khai các quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra.

Không phải ai khác mà chính đội ngũ văn nghệ sĩ của đất nước với tinh thần yêu nước, với sức sáng tạo không ngừng, với phẩm chất trân quý, sẽ là chủ nhân của các tác phẩm văn học nghệ thuật trong tương lai sắp tới.

“Hội trại sáng tác lần này bàn luận các vấn đề rất sâu, rất khó là nghiên cứu lý luận, phê bình văn học. Đòi hỏi các nhà văn, nhà nghiên cứu phải có kiên thức sâu rộng và có kinh nghiệm trong nghề”, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết.

Khai mạc Trại sáng tác lý luận, phê bình văn học 2024 - ảnh 3
Thứ trưởng Hồ An phong tặng quà cho Học viện Hải Quân

Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn, qua hoạt động Trại sáng tác lần này, với sự tham gia của gần 30 văn nghệ sỹ trong cả nước sẽ tạo ra nhiều tác phẩm hay, tầm vóc, và có tính định hướng cao.