Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

VHO- Tạp chí Forbes Việt Nam (ấn phẩm Báo Văn Hóa) phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và quỹ đầu tư Do Ventures vừa tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 với chủ đề “Cưỡi trên ngọn sóng số” và công bố “Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ 2023”.

Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo tại Việt Nam - Anh 1

 Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông; Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ; đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước… Diễn đàn nhằm cập nhật các xu hướng mới nhất về đầu tư cho ĐMST và khởi nghiệp Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023.

Trong khuôn khổ sự kiện, bức tranh toàn cảnh về đầu tư cho đổi mới sáng tạo (ĐMST), cụ thể trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam năm vừa qua cũng như nhìn lại những sáng kiến quan trọng của Chính phủ nhằm phát triển hệ sinh thái ĐMST, phân tích những xu hướng đầu tư nổi bật hiện nay. Thúc đẩy ĐMST là chủ trương quan trọng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt được xác định rõ nét và toàn diện, từ chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu, các đột phá chiến lược đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Theo đó, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Có thể nói, trong những năm vừa qua, hoạt động đầu tư cho ĐMST và khởi nghiệp đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương hết sức quan tâm.

“Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, tự chủ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và ĐMST gắn với nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cho biết và khẳng định, báo cáo “Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ 2023” sẽ cung cấp những thông tin có giá trị, đa chiều cho các doanh nghiệp ĐMST, startups, các nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức cũng như các thành viên trong hệ sinh thái ĐMST. Diễn đàn ĐMST Việt Nam góp phần thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động ĐMST, xây dựng văn hóa ĐMST tại Việt Nam và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ĐMST trong công cuộc phát triển đất nước.

Diễn đàn cũng là không gian các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, chuyên gia thảo luận đa chiều về ĐMST và khởi nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chung của khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Diễn đàn là cánh cửa mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư, khơi thông nguồn lực ĐMST để phát triển đất nước. 

H.HẠNH - T.TRANG

Ý kiến bạn đọc