Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS ở Tuyên Hoá

VHO - Tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình).

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS ở Tuyên Hoá - Anh 1

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Lâm Hoá

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 20230, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; mới đây, Văn phòng HĐND & UBND huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức 3 lớp tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Lâm Hoá.

Tại các lớp tập huấn diễn ra ở bản Chuối, bản Cáo và bản Kè, gần 180 học viên là thanh niên, vị thành niên, phụ nữ, nam giới người DTTS; già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đang sinh sống ở các bản đã được truyền đạt một số chuyên đề về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS ở Tuyên Hoá - Anh 2

Đồng bào người dân tộc ở xã miền núi Lâm Hoá tham gia lớp tập huấn

Các giảng viên cũng đã cung cấp thông tin về quy định kết hôn trong pháp luật hiện nay; thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua các chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tuyên Hoá.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc