Cộng đồng và khối tư nhân trong phát triên du lịch: Sẽ đóng vai trò chủ động

VHO- Hội thảo Chiến lược ASEAN về tăng cường sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch (Chiến lược) vừa được Nghiên cứu Phát triển du lịch (TCDL) tổ chức tại Hà Nội.

Cộng đồng và khối tư nhân trong phát triên du lịch: Sẽ đóng vai trò chủ động - Anh 1

 Cảnh quan đẹp, người dân thân thiện, văn hóa khác biệt là thế mạnh của du lịch Việt Nam

Hội thảo này nhằm tìm ra những giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và khối tư nhân gia nhập thị trường, phù hợp với các nước ASEAN đồng thời tạo ra được sự đồng thuận về thể chế, chính sách; thảo luận chiến lược về nguồn nhân lực du lịch; định hướng nghiên cứu thị trường, khả năng tham gia của các doanh nghiệp và hình thành, mở rộng sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN của TCDL góp phần triển khai Kế hoạch Chiến lược du lịch ASEAN (ATSP) đến năm 2025.

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Du lịch Campuchia, Ngân hàng phát triển châu Á- ADB; đại diện các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, các trường đào tạo về du lịch, các doanh nghiệp du lịch… Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu chủ trì hội thảo.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết: “Hội thảo là sự kiện quan trọng nhằm lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan và các đại biểu dự hội thảo để hoàn thiện chiến lược và trình Bộ trưởng các nước ASEAN thông qua”.

Theo báo cáo dự thảo về Chiến lược của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, đến năm 2025, sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân ASEAN sẽ đóng vai trò chủ động tích cực tạo ra các giá trị đặc trưng và toàn diện của điểm đến ASEAN.

Mục tiêu của chiến lược là tạo giá trị và đảm bảo tính toàn diện trong phát triển du lịch. Trong đó, đảm bảo cộng đồng và khối tư nhân tại tất cả các quốc gia trong ASEAN sẽ tăng cường về nhận thức trong phát triển du lịch; Tăng khả năng tham gia kinh doanh tích cực trong chuỗi dịch vụ du lịch tại tất cả quốc gia ASEAN; Đến năm 2025, cải thiện đáng kể về năng lực và vị thế của cộng đồng tham gia trong quá trình quản lý du lịch tại điểm đến thông qua việc phát triển cân bằng, bền vững và phù hợp với từng quốc gia.

Chiến lược đặt ra các mục tiêu: Tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch phù hợp với từng quốc gia; Nâng cao năng lực cộng đồng và khối tư nhân tham gia phát triển du lịch; Nghiên cứu thị trường về nhu cầu sản phẩm dịch vụ du lịch của cộng đồng và khối tư nhân; Phát triển sản phẩm liên kết, hợp tác du lịch cộng đồng có sự hỗ trợ của doanh nghiệp du lịch và khối tư nhân; Phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong cộng đồng và khối tư nhân.

Ông Manit Phyrum, đại diện Bộ Du lịch Campuchia cho biết: “Campuchia cũng đang chú trọng xây dựng mối quan hệ đối tác công- tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch và đặc biệt là đề cao vai trò của cơ quan du lịch chủ đạo để điều phối các hoạt động”.

Đánh giá cao nội dung của Chiến lược này, phù hợp với chiến lược chung phát triển du lịch ASEAN, đại diện Ngân hàng phát triển châu Á chia sẻ thêm: “Để tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch cần nhấn mạnh vào vai trò của cơ quan quản lý nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, các du khách tiếp cận được điểm đến một cách dễ dàng hơn. Đồng thời cần chú trọng nghiên cứu từng thị trường cụ thể để đưa ra các sản phẩm du lịch phù hợp để phục vụ du khách”. Ở các quốc gia ASEAN, người dân rất thân thiện và có những sự khác biệt về văn hóa. Đây là những thế mạnh và có thể dựa vào những yếu tố này để tạo ra những sản phẩm riêng biệt, đặc thù để thu hút khách du lịch cũng như nâng cao nhận thức về du lịch ở các địa phương.

Chia sẻ về hiện trạng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương mình, đại diện Sở Du lịch, Sở VHTTDL một số địa phương cho rằng, hiện nay rất mong nhận được hỗ trợ về hoạt động quảng bá, marketing, liên kết với các địa phương khác, đào tạo người dân để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đặc trưng địa phương…

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá cao ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu dự hội thảo. Những nội dung thảo luận tại hội thảo là những vấn đề quan trọng để phát triển du lịch bền vững, trong đó đề cao vai trò của kinh tế địa phương với sự tham gia tích cực của cộng đồng, người dân địa phương. Thời gian tới cần thống nhất với các nước ASEAN về chương trình hành động, tăng cường vai trò của cộng đồng và khối tư nhân, đảm bảo sự thống nhất. Đây là công cụ quan trọng cho cộng đồng các nước ASEAN phát triển du lịch. 

 THU THỦY

 

Ý kiến bạn đọc