Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 8.517 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở

VHO- Sẽ có 8.517 hộ gia đình diện nghèo, cận nghèo trên địa bàn 6 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà từ nay đến 2025.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổng số vốn để thực hiện đề án là 263,08 tỷ đồng. Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 8.517 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo nội dung đề án, đối tượng thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm; không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp: Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc). Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Đề án áp dụng trên phạm vi 6 huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐTTg ngày 15-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Cụ thể gồm các huyện: Thường Xuân, Lang Chánh, huyện Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

Đề án cũng xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa các huyện nghèo. Theo đó, tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành) là 6.045 hộ. Tổng số hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành) là 2.472 hộ. Về tiến độ thực hiện, năm 2023 thực hiện hỗ trợ khoảng 40% đối tượng; năm 2024 thực hiện hỗ trợ khoảng 30% đối tượng; năm 2025 thực hiện hỗ trợ khoảng 30% đối tượng. Tổng số vốn cần có để thực hiện đề án là 263,08 tỷ đồng.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc