Tăng cường thực thi các quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá

Q.HOA

VHO - Để tiếp tục tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá), Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá, Bộ Y tế đã có công văn gửi 25 Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương phối hợp, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 – 31.5.

 Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị 25 Bộ, ngành, Đoàn thể chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc trong cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 Tăng cường thực thi các quy định  phòng, chống tác hại của thuốc lá - ảnh 1
Ngành khách sạn triển khai quy định cấm hút thuốc lá trong phòng

Chỉ đạo đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan bộ, ngành, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá đến năm 2030; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá.

Tiếp tục tăng cường việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về PCTH thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của Luật PCTH thuốc lá;

Thành lập các đoàn kiểm tra hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ, ngành.

Bộ Y tế cũng đề nghị thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PCTH thuốc lá của cơ quan Bộ, ngành, tổ chức Đoàn thể; ban hành quy định về nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác PCTH thuốc lá; Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hằng năm của Bộ, ngành, Tổ chức Đoàn thể.

25 Bộ, ngành, Đoàn thể cần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13.5.2024 về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm để ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng . Trong đó, thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Nghiên cứu, đề xuất ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu qua cửa khẩu, khu vực địa bàn kiểm soát của Hải quan, xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đặc biệt, tăng cường tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu.

Tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, xác lập các chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, buôn bán, pha trộn các chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử để khởi tố, truy tố trước pháp luật.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường quản lý thị trường nội địa, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu.

Về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 – 31.5, các cơ quan, đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu và căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động: mít tinh, hội thảo, hội nghị, cuộc thi và các hình thức truyền thông phù hợp khác.