Quảng Nam: Bồi dưỡng tiếng Cơ Tu, Xơ Đăng cho cán bộ, công chức, viên chức

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

Quảng Nam: Bồi dưỡng tiếng Cơ Tu, Xơ Đăng cho cán bộ, công chức, viên chức - Anh 1

Một tiết học thực hành ATGT cho các em học sinh đồng bào dân tộc tại Trường PTDTBT tiểu học Trà Tập, huyện miền núi Nam Trà My

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chọn tiếng dân tộc Cơ Tu và tiếng dân tộc Xơ Đăng (ngôn ngữ nhóm Ca Dong) để bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 và giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh việc bổ sung tiếng dân tộc Bh'nong theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn nêu trên.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện để tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc Cơ Tu, dân tộc Xơ Đăng, dân tộc Bh'nong cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn.

THU HOÀI

 
 

Ý kiến bạn đọc