Ninh Thuận: Quy hoạch hơn 67 ha đất làm nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

VHO - Ngày 27.2, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: UBND tỉnh Ninh Thuận vừa tiếp nhận báo cáo số 23/BC-BXD ngày 5.2.2024 của Bộ Xây dựng về việc triển khai, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Thuận: Quy hoạch hơn 67 ha đất làm nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp - Anh 1

Nhà chung cư xã hội cho người thu nhập thấp tại Ninh Thuận

Tại văn bản trên Bộ Xây dựng nêu “còn một số địa phương chưa quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội như: Ninh Bình, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đồng Tháp”. Tuy nhiên, qua rà soát và đối chiếu các văn bản liên quan, UBND tỉnh Ninh Thuận có báo cáo như sau: Ninh Thuận là một trong những địa phương thuộc diện khó khăn của cả nước với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

 Để đảm bảo anh sinh xã hội, trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn quan tâm đến việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là cách để phát triển kinh tế đô thị theo định hướng quy hoạch; đặc biệt là công tác phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp được mua, thuê mua nhà ở xã hội, tạo chỗ ở ổn định lâu dài.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển nhà ở xả hội để giải quyết nhu cầu của các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở, đối tượng có thu nhập thấp, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 63 thông qua Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 62 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đồng thời, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09 về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Quyết định số 09 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 Các Nghị quyết, Quyết định nêu trên đã xác định chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 21.473.240m2 sàn (tăng thêm khoảng 5.438.471m2 sàn); trong đó diện tích Nhà ở xã hội đạt khoảng 183.871m2 sàn.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 8 dự án chung cư, nhà ở xã hội với tổng số 1.796 căn hộ, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải có diện tích 1,91ha với khoảng 1.155 căn hộ, dự kiến khởi công công công trình trong năm 2024.

 Ngoài ra, có một số dự án đang trong quá trình triển khai các bước thủ tục liên quan như dự án Nhà ở xã hội MK Central City thuộc dự án Khu đô thị mới Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã được Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi với diện tích khoảng 5.694m2, 350 căn hộ; dự án Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (Khu K2) đang trong giai đoạn lập hồ sơ đề xuất với diện tích 3,07ha, dự kiến đáp ứng khoản 2.123 căn hộ.

Ngoài ra, có một số dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới đã được chấp thuận đầu tư sắp triển khai như dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới bờ Sông Dinh…

Nhằm triển khai Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4475 triển khai thực hiện quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh hoàn thành 6.561 căn hộ, tập trung tại 10 dự án (gồm 1 dự án nhà ở xã hội độc lập và 9 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng phần quỹ đất 20% tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội) với tổng diện tích đất khoảng 26,09ha.

Trong quá trình lập quy hoạch, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội tại các dự án khu dân cư, khu đô thị trong tại các đô thị loại 5 trở lên theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày và được sửa đổi tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

 Kết quả đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quy hoạch 18 khu đất với quy mô 67,2 ha làm nhà ở xã hội. Ngoài ra, thực hiện văn bản số 50/BXD-QLN ngày 4.1.2024 của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã chỉ đạo và được Sở Xây dựng hoàn thành báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở  từ năm 2015 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 454/SXD-QLQHKT&NƠ ngày 2.2.2024.

Như vậy, việc Ninh Thuận chưa quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo thông tin đã nêu là chưa chính xác, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, đính chính thông tin tại báo cáo số 23/BC-BXD ngày 5.2.2024 nêu trên để tránh những dư luận sai lệch trong thời gian tới.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc