Nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VHO - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3.12 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.100 đại biểu trên toàn quốc. Tại Đại hội lần này sẽ có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, 1 trong những điểm mới là tăng cường thảo luận thông qua tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề. 1.100 đại biểu dự Đại hội sẽ tham gia thảo luận tại 10 diễn đàn, đề xuất sáng kiến để giải quyết những vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Các diễn đàn được đồng thời tổ chức vào ngày 30.11 tại các Bộ, tập đoàn, tổng công ty lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Anh 1

Các đại biểu chủ trì Diễn đàn là số 1

Tại Diễn đàn số 1 với chủ đề “Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”, các đại biểu  tập trung thảo luận những kết quả, thuận lợi, khó khăn từ việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn. Cũng như việc thực hiện công tác vận động, tập hợp người lao động tham gia tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác vận động, tập chủ tịch bộ công đoàn cơ sở trong tình hình mới.

Với chủ đề “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ” của Diễn đàn số 2, các đại biểu thảo luận về giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn. Bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các các phong trào thi đua.

Ở Diễn đàn số 3, với chủ đề “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”, các đại biểu đã chỉ ra thực trạng hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể thời gian qua. Xác định những điểm “nghẽn”, những bất cập, “khoảng cách” giữa mong muốn của đoàn viên, người lao động, các đối tác 3 bên đối với tổ chức công đoàn trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.  Đồng thời dự báo diễn biến, bối cảnh quan hệ lao động thời gian tới để xác định tầm nhìn, trọng tâm ưu tiên và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu giai đoạn 2023 - 2028, góp phần xây dựng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phát triển bền vững doanh nghiệp.

Chủ đề của Diễn đàn số 4 là “Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn đảm bảo quyền lợi của NLĐ”, các đại biểu đã tập trung làm rõ vì sao công đoàn cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Các cấp công đoàn cần làm gì và làm như thế nào để tham gia xây dựng chính sách, pháp luật hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong tình hình mới…

Nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Anh 2

 Quang cảnh Diễn đàn số 8

Ngoài ra, tại Diễn đàn số 5, 6, 7, 8, 9, 10 các đại biểu thảo luận xoay quanh chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”; “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”; “Nâng cao chất lượng công tác nữ công; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”;  “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”; “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Các Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của đại biểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Qua đó, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn. Các ý kiến, đề xuất sẽ được để tổng hợp, tiếp thu vào văn kiện đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các điểm mới khác của Đại hội XIII là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và phục vụ Đại hội. Thiết kế, vận hành ứng dụng về đại hội (app) trên thiết bị di động để cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi, tương tác với đại biểu.

Công tác truyền thông, trang trí khánh tiết được triển khai bài bản, sâu rộng trong hệ thống công đoàn, trên tất cả phương tiện, nền tảng truyền thông. Chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ càng về nội dung, ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo điểm nhấn, không khí hào hứng phân khởi trong phiên khai mạc Đại hội.

Đặc biệt, các chương trình chào mừng thành công Đại hội sẽ được lồng ghép với các hoạt động chăm lo cho NLĐ; trao tặng các món quà từ Đại hội đến đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc