Kiên Giang tôn vinh 62 gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

VHO- Sáng 8.6, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023) gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Kiên Giang tôn vinh 62 gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước - Anh 1

Trao Bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến

Qua 75 năm không ngừng phấn đấu và phát triển, quân và dân tỉnh Kiên Giang đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất và có 123 tập thể, cá nhân được truy tặng, công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang; 1287 bà mẹ được phong tặng - truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 37 người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến.

Các phong trào thi đua trong thời gian qua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đã có 02 tập thể, cá nhân được công nhận Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; nhiều cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu thi đua như: 146 Nhà giáo Ưu tú; 07 Thầy thuốc Nhân dân và 119 Thầy thuốc Ưu tú;  01 Nghệ sĩ Nhân dân và 02 Nghệ sĩ Ưu tú; 02 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đồng thời Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương các hạng cho 111 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua cho 81 tập thể, 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc và Bằng khen cho 797 tập thể, cá nhân. Bình quân hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng hơn 5.500 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào thi đua.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang khen thưởng, 34 tập thể, 28 cá nhân. Đã có các mô hình, điển hình tiêu biểu xuất sắc; và các cá nhân trực tiếp tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiêu biểu.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc