Thanh Hóa: Cưỡng chế thu hồi công tác quản lý di tích động Tiên Sơn

VHO - Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) Phạm Thị Việt Nga vừa ký quyết định cưỡng chế về việc thu hồi công tác quản lý di tích động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng đối với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy.

Thanh Hóa: Cưỡng chế thu hồi công tác quản lý di tích động Tiên Sơn - Anh 1

Quyết định cưỡng chế về việc thu hồi công tác quản lý di tích động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng đối với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy

Ngày 16.6.2023, UBND TP Thanh Hóa có Quyết định số 5543/QĐ-UBND thu hồi công tác quản lý di tích động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng do Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy đang quản lý. Đơn vị này phải chấm dứt công tác quản lý di tích động Tiên Sơn từ ngày 20.6.2023 và bàn giao nguyên trạng di tích động Tiên Sơn cho UBND phường Hàm Rồng quản lý theo quy định của pháp luật. UBND phường Hàm Rồng tiếp nhận và thực hiện công tác quản lý di tích động Tiên Sơn theo quy định của pháp luật trên cơ sở hồ sơ khoa học, lý lịch di tích đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cấp đổi bằng công nhận di tích cấp tỉnh.

Đến ngày 29.7.2023, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga đã ký Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 16.6.2023 của UBND TP Thanh Hóa về thu hồi công tác  quản lý di tích động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng đối với Công ty Cổ phần Kim Quy do công ty Kim Quy không thực hiện Quyết định 5543/QĐ-UBND của UBND thành phố về thu hồi công tác quản lý di tích động Tiên Sơn. Biện pháp cưỡng chế, tổ chức lực lượng cưỡng chế buộc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy chấm dứt công tác quản lý động Tiên Sơn và bàn giao nguyên trạng di tích động Tiên Sơn cho UBND phường Hàm Rồng quản lý theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí tổ chức cưỡng chế, Công ty Cổ phần du lịch Kim Quy chịu trách nhiệm chi trả. UBND TP Thanh Hóa giao UBND phường Hàm Rồng công khai quyết định cưỡng chế, xây dựng phương án cưỡng chế trình UBND TP Thanh Hóa phê duyệt trước ngày 20.8.2023.

Trước đó, thực hiện Công văn số 7927/UBND-TD ngày 6.6.2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo tham mưu giải quyết đơn thư của bà Đỗ Thị Thu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy, Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 400/QĐ về việc thanh tra công tác quản lý Nhà nước tại động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, ngày 30.8.2022 Sở VHTTDL Thanh Hóa đã ban hành Kết luận Thanh tra số 3591/KL-SVHTTDL. Theo đó, UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân các phòng, ban, đơn vị chuyên môn có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Mới đây, UBND TP Thanh Hóa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị về việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở VHTTDL, trong đó đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo SởVHTTDL, cơ quan ban hành kết luận có ý kiến rõ ràng về 2 phương án. Thứ nhất, để cho Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy trực tiếp quản lý, khai thác động Tiên Sơn và thực hiện thu tài chính như cũ. Thứ hai, thu hồi lại công tác quản lý động Tiên Sơn từ Công ty Kim Quy để UBND phường trực tiếp quản lý theo kết luận thanh tra. Sau khi có ý kiến cụ thể của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ý kiến thống nhất chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc lựa chọn phương án nêu trên để UBND TP Thanh Hóa tổ chức thực hiện.

Theo UBND TP Thanh Hóa, việc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND phường Hàm Rồng thực hiện công tác thu hồi động Tiên Sơn cho UBND phường Hàm Rồng quản lý là đúng theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 3591/KL-SVHTTDL ngày 30.8.2022 của Sở VHTTDL Thanh Hóa, vì trong đó có nội dung “thu hồi lại công tác quản lý di tích động Tiên Sơn từ Công ty Kim Quy để trực tiếp quản lý theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Luật Di sản”. Động Tiên Sơn là di tích thuộc sở hữu của Nhà nước, không phải tài sản của doanh nghiệp. Do đó, việc thực hiện các bước thu hồi động Tiên Sơn để UBND phường Hàm Rồng quản lý là đúng Luật Di sản Văn Hóa và quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, Văn Hoá đã có hàng loạt bài viết Trở lại vụ việc sai phạm tại động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá): Giao đất thuộc khu vực II của di tích quốc gia khi chưa có văn bản đồng ý của Bộ VHTTDL; Trở lại vụ việc sai phạm tại động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa): “Không thể có chuyện di tích văn hóa của Nhà nước giao cho doanh nghiệp tư nhân quản lý”; Vụ kiện kéo dài hơn 1 thập kỷ tại di tích động Tiên Sơn (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa): Vì sao vẫn chưa có hồi kết?; Về vụ khiếu kiện kéo dài suốt một thập kỷ tại di tích động Tiên Sơn, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa: “Nếu doanh nghiệp không đồng tình thì cứ khởi kiện”; Vụ khiếu kiện kéo dài tại di tích Động Tiên Sơn (TP Thanh Hóa): Phường “đòi” lại di tích; Cần giải quyết dứt điểm khiếu nại liên quan tới di tích động Tiên Sơn;…, qua đó nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hoá, chính quyền địa phương và nhân dân làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc