Quảng Nam:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

THU HOÀI

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22.5.2024) ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, gắn với triển khai Đề án Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 - ảnh 1

Triển lãm kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng hưởng ứng năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đóng góp vào thực hiện các mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal được thông qua tại Hội nghị COP15; phổ biến, hướng dẫn, thực hiện các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, chỉ thị trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Tăng cường các hoạt động khẩn cấp ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã, bảo vệ và tôn trọng các phong tục tập quán bền vững của người dân địa phương sống tại các khu vực dễ bị tổn thương như các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia và các khu vực công nhận Di sản thiên nhiên.

Ngày 22.5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học.

Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp giảm ô nhiễm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học thông qua các giải pháp như giảm thiểu phát thải, ngăn chặn và giảm rác thải nhựa, quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu và hóa chất dùng trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, quản lý dịch bệnh, thâm canh bền vững,...

Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị của đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia; lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình giáo dục đồng thời thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 - ảnh 2

Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam vừa khai trương ngày 15.5 vừa qua

Chủ đề hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024: “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” - “Be part of the Plan”, là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”.

Thông điệp này cũng nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Khung GBF và Hội nghị các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP16) sẽ diễn ra từ ngày 21.10-1.11.2024 tại Thành phố Cali, Colombia.