Thành lập Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang

THẾ HẠNH

VHO - Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Thành lập Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang - ảnh 1

Trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang đặt tại số 659 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Căn cứ vào Quyết định số 1046/QĐ-UBND, ngày 7.5.2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc đặt tại số 659 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Cũng tại buổi công bố Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang triển khai các Quyết định chức danh Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang. Theo Quyết định ông Lê Văn Em – Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang; bà Võ Thúy Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng và bà Trần Kim Phính – Phó Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký Quyết định.   

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Kiên Giang được thành lập đánh dấu cho bước ngoặt mới với những yêu cầu, nhiệm vụ, thử thách ngày càng cao, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của tập thể viên chức, người lao động cũng như lãnh đạo Trung tâm nhằm góp phần vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp Văn hóa của tỉnh nhà trong thời gian tới.