Thanh Hoá: Giao đất thuộc khu vực II di tích quốc gia khi chưa có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

VHO- Sở VHTTDL Thanh Hóa vừa ban hành kết luận Thanh tra công tác quản lý nhà nước tại động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, kết luận chỉ rõ: Toàn bộ diện tích đất tại Quyết định số 195/QĐ-UBND và điều chỉnh theo Quyết định số 160/QĐ-UBND, ngày 19.1.2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty Kim Quy thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch Động Tiên Sơn nằm trong khu vực bảo vệ II của Di tích cấp quốc gia Di chỉ khảo cổ học Đông Sơn và Thiệu Dương (Di tích cấp Quốc gia được Bộ Văn hoá (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng tại Quyết định số 313 ngày 28.4.1962) khi chưa có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ VHTTDL không đảm bảo theo quy định tại khoản 3, điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá.

Thanh Hoá: Giao đất thuộc khu vực II di tích quốc gia khi chưa có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Anh 1

Ông Lê Anh Xuân, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nay là Bí thư Thành ủy Thanh Hóa (người cầm tờ giấy) kiểm tra, xử lý đơn thư kiến nghị của công dân về động Tiên Sơn

Thực hiện Công văn số 7927/UBND-TD ngày 6.6.2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo tham mưu giải quyết đơn thư của bà Đỗ Thị Thu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy (Cty Kim Quy), Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 400/QĐ về việc thanh tra công tác quản lý Nhà nước tại động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Theo kết luận, việc quản lý, sử dụng đất dự án dầu tư khu du lịch Động Tiên Sơn khi được cấp có thẩm quyền cho thuê đất. Ngày 20.8.2008, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2671/STNMTGĐTĐ gửi Sở VHTTDL về việc xin ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất, địa điểm xin thuê đất của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy. Ngày 28.8.2008, Sở VHTTDL có văn bản trả lời số 724/SVHTTDL, theo đó đề nghị việc lập và triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về di sản và “khi tiến hành xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực dự án, chủ đầu tư phải có văn bản thoả thuận với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.

Ngày 22.10.2008 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3140/STNMT-GĐTD đề nghị Sở VHTTDL tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến Động Tiên Sơn dưới góc độ quản lý Nhà nước về văn hoá. Ngày 3.11.2008, Sở VHTTDL Thanh Hoá có Công văn trả lời số 1027/SVHTTDL-QLDS về việc thoả thuận thuê đất thực hiện dự án đầu tư khu du lịch Động Tiên Sơn của Công ty Kim Quy, trong đó có nội dung: “…toàn bộ khu vực núi Mướn (nơi có Động Tiên Sơn), núi Cá, núi Rạ đều thuộc khu vực II của di tích Đông Sơn” (di tích cấp Quốc gia được Bộ Văn hoá xếp hạng tại Quyết định số 313 ngày 28.4.1962); “Căn cứ vào Luật Di sản văn hoá và Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11.11.1992 của Chính phủ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất thoả thuận cho Công ty CP du lịch Kim Quy thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch Động Tiên Sơn theo quy định của pháp luật hiện hành và phải có sự thoả thuận đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo khoản 2, điều 32 Luật Di sản văn hoá”.

Ngày 15.3.2013, Công ty Kim Quy có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xin tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch Động Tiên Sơn. Ngày 18.7.2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 5424/UBND-NN chấp thuận chủ trương, địa điểm cho Công ty Kim Quy tiếp tục thực hiện dự án đầu tư Khu Du lịch Động Tiên Sơn với tổng diện tích 8.000 m2. Theo đó, yêu cầu Công ty lập hồ sơ dự án, hồ sơ đầu tư xây dựng, hồ sơ sử dụng đất, hồ sơ bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Ngày 16.1.2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và cho Công ty Kim Quy thuê đất tại phường Hàm Rồng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Du lịch Động Tiên Sơn. Diện tích được giao ban đầu là: 8.985,4 m2, diện tích sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 160/QĐ-UBND, ngày 19.1.2015 của UBND tỉnh là 7.972,8m2 (không có phần diện tích Động Tiên Sơn). Công ty Kim Quy đã được UBND tỉnh cấp GCNQSD đất số BU 696689 ngày 8.6.2015. Thời hạn thuê đất là 50 năm.

Ngày 25.4.2015, các cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy, lập Biên bản bàn giao theo quy định. Tại biên bản bàn giao đất ngày 25.4.2015, Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy“cam kết và có trách nhiệm tạo điều kiện để các hộ có mộ nằm phía trong phạm vi khu đất thuê (nhưng không thuộc diện tích đất thuê của công ty vào thắp hương, dâng hương; nhân dân đi qua vào khu vực Đồng Thông, Đồng Thăng và Động Tiên Sơn tham quan Động diễn ra bình thường.” Ngày 22.10.2015 Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 5541/GPXD-SXD cho phép Công ty CPDL Kim Quy xây dựng 04 công trình xây dựng: (1) Nhà điều hành; (2) nhà đón tiếp - lưu niệm; (3) Quầy lưu niệm; (4) Cổng, hàng rào.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đối với đất Công ty Kim Quy đang thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch Động Tiên Sơn: Công ty Kim Quy được cho thuê đất và giao đất bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Quyết định số 195/QĐ-UBND của UBND tỉnh và điều chỉnh theo Quyết định số 160/QĐ-UBND, ngày 19.1.2015 của UBND tỉnh là 7.972,8 m2 (không có phần diện tích Động Tiên Sơn) và có Biên bản bàn giao đất ngày 25.4.2015 của các cơ quan chức năng. Thực hiện công tác quản lý nhà nước, ngày 12.01.2017 UBND thành phố Thanh Hoá ban hành Kết luận số 153/KL-UBND về kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Kim Quy và Công ty TNHH Bắc Thành, trong đó kết luận: “Việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy đối với diện tích đất thuê thực hiện dự án tại khu vực quanh hồ và khu vực Động Tiên Sơn: Các ông trình đã xây dựng trên đất có giấy phép xây dựng và đảm bảo mặt bằng quy hoạch được duyệt”. Ngày 29.7.2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 27/KLTT-STNMT về việc sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư của Công ty Kim Quy tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, trong đó có nội dung kết luận: “Dự án đã đi vào hoạt động, sử dụng đất đúng mục đích được thuê và việc đầu tư xây dựng đúng mặt bằng quy hoạch được duyệt.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu với hồ sơ Di tích di chỉ khảo cổ Đông Sơn và Thiệu Dương được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1962 thì toàn bộ diện tích đất Công ty Kim Quy thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch Động Tiên Sơn nằm trong khu vực bảo vệ II của di tích cấp quốc gia Di chỉ khảo cổ học Đông Sơn và Thiệu Dương. Kiểm tra các tài liệu, hồ sơ có liên quan và Văn bản số 5743/STNMT-QLĐĐ ngày 4.7.2022 do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp cho thấy: Việc tham mưu cho Công ty Kim Quy thuê đất của cơ quan chức năng thực hiện khi chưa có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Di sản văn hóa 2011, sau này được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 32 Luật số 32/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá. Theo kết luận, trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc